Výzva k předkládání projektů v programu MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU pro rok 2020

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

PROGRAM MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU 
MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Čestné prohlášení - fyzické osoby

Čestné prohlášení - právnické osoby

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Malé projekty v oblasti sportu - vzor žádosti

Malé projekty v oblasti sportu - vzor zásad hodnocení.pdf

Malé projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf

_________________________________________________________________________________

 

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » Výzva k předkládání projektů v programu MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU pro rok 2020

Nahoru