PODPORA SPORTU 2021 - U Z A V Ř E N O

Dotace na činnost sportovních organizací kromě registrované mládeže.

PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2021

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2021

UPOZORNĚNÍ: V RÁMCI TOHOTO PROGRAMU BUDE PODPORA SMĚŘOVÁNA POUZE ORGANIZACÍM, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU MĚSTA NEBO S JEHO MAJETKOVOU SPOLUÚČASTÍ. 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport.docx

Čestné prohlášení_podpora sportu.docx

Výkaz zisku a ztráty za rok 2019

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA SPORTU

Podpora sportu 2021 - vzor žádosti

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu PODPORA SPORTU ve Městě Kutná Hora pro rok 2021.docx

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz.

_____________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ (grantys.sport@mu_kutnahora_cz)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » PODPORA SPORTU 2021 - U Z A V Ř E N O

Nahoru