VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2021

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

PROGRAM VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2021

Výzva k předkládání žádostí v dotačním programu_Velké projekty pro rok 2021 v oblasti sportu


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Čestné prohlášení (fyzické osoby)

Čestné prohlášení (právnické osoby)

Čestné prohlášení - právnické osoby - identifikace

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Velké projekty v oblasti sportu - vzor žádosti

Velké projekty v oblasti sportu - vzor zásad hodnocení

Velké projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy

_____________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU pro rok 2021

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_____________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ (grantys.sport@mu_kutnahora_cz)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2021

Nahoru