Výzva k předkládání projektů v programu Podpora sportu ve Městě Kutná Hora – registrovaná mládež pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Cílem dotačního programu je podpora sportovních aktivit na území města Kutná Hora v souladu s Koncepcí podpory sportu ve městě Kutná Hora na léta 2017–2020. Dotační program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.

PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA – REGISTROVANÁ MLÁDEŽ PRO ROK 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA – REGISTROVANÁ MLÁDEŽ PRO ROK 2020


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA - REGISTROVANÁ MLÁDEŽ

Čestné prohlášení 

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Příloha k žádosti_Individuální sporty.xlsx

Příloha k žádosti_kolektivní sporty-1.xlsx

Kopie dokladu o registraci žadatele a doklady o vzniku organizace, včetně jmenování statutárního zástupce


VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU 
PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA - REGISTROVANÁ MLÁDEŽ

Podpora sportu 2020 - registrovaná mládež - vzor žádosti.pdf

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu PODPORA SPORTU 2020 - REGISTROVANÁ MLÁDEŽ

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » Výzva k předkládání projektů v programu Podpora sportu ve Městě Kutná Hora – registrovaná mládež pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Nahoru