SPORT - MALÉ PROJEKTY 2023

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

PROGRAM MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2023

Dotační program_2023_MALÉ.pdf

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Čestné prohlášení_bezdlužnost_pravdivost_FO_PO_ sport.docx

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport.docx, soubor typu docx, (17,54 kB)

 Potvrzeni-IC.docx, soubor typu docx, (22,46 kB)(pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele

 VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Vzor zádosti_malé-velké projekty.docx, soubor typu docx, (16,74 kB)

Zásady hodnocení_velké a malé projekty-podpora sportu.docx

Vzor smlouvy - SPORT - 2023.pdf

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva_malé projekty.docx

Formulář závěrečné zprávy včetně příloh uvedených ve veřejnoprávní smlouvě zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL:  (GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » SPORT - MALÉ PROJEKTY 2023

Nahoru