Seznam pracovníků odboru

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Betuštiak Martin informační pracovníci IC Kollárova ulice 327512378 327515556 731801004
Böhmová Jarmila informační pracovníci IC Kollárova ulice 327512378 327515556 731801004
Brandejská Jaroslava , Bc. Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. 327710151 724191459
Bucifal Martina DiS. vedoucí informačních center 327516710 605219659
Dytrychová Lenka DiS. asistent 734542171 734542171
Francová Lucie , Bc. vedoucí oddělení kultury a školství 721231831
Hrončeková Věra informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD 605802874 605802874
Ladra Pavel , Mgr. Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. 327710155
Müllerová Martina Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého 327314958 linka 126
Nechojdomová Milada Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. 327710152
Pravdová Monika redaktor Kutnohorských listů 327710112 725434516
Pravdová Monika , Ing. vedoucí odboru 603859538 603859538
Snížková Hana Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého 327314958 linka 126
Sůvová Jitka informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD 605802874 605802874
Veverková Romana informační pracovníci IC Kollárova ulice 327512378 327515556 731801004

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor cestovního ruchu, školství a kultury » Seznam pracovníků odboru

Nahoru