Místní poplatek ze psů

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek ze psů  
 4. Základní informace k životní situaci
  Přihlášení psa do evidence  
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitelé psů, kteří jsou přihlášeni nebo mají sídlo na území České republiky, a to ze psů starších 3 měsíců.  
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je být držitelem psa staršího 3 měsíců. Dostavit se na ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.  
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Vyplněním přiznání k místnímu poplatku ze psů  
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy  tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora.  
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí Venclová,  tel. 327 710 146.  
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz. Průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud jste držitelem. V případě uplatnění nároku na úlevu doklad o převzetí psa z útulku.  
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K přihlášení je nutné vyplnit formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů který je k vyzvednutí na MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor nebo je ke stažení zde  
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Roční poplatek je:
  - 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech a na ohlašovně
  - 700,- Kč za 1. psa a 1200,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb
  - 150,- Kč za 1. psa a 400,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk a Malín
  - 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany
  - 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa u poplatníka, který má zrušený trvalý pobyt a je evidován v informačním systému na adrese sídla úřadu.
  Sazba poplatku pro držitele psa, který je starší 65 let
  - 150,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech a na ohlašovně
  - 200,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb
  - 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk a Malín
  - 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany
  - 150,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa u poplatníka, který má zrušený trvalý pobyt a je evidován v informačním systému na adrese sídla úřadu

  Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
  a) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
  b) osoba provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob,
  c) osoba provozující útulek
  d) osoba, které stanoví povinnosti držení a používání psa zvláštní předpisy

  Úleva je dále poskytnuta držiteli psa který:
  převzal psa z útulku - po dobu 2 let od převzetí- v plné výši z poplatku vypočteného podle místa přihlášení.

  Poplatky lze uhradit v pokladně Města Kutná Hora, Radnická ulice, nebo na účet č. 19-444212389/0800.
  Při platbě je nutno znát variabilní symbol.
   
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při osobním předložení přihlášky popř. odhlášky na ekonomickém odboru je okamžitě vyměřen poplatek a vydána složenka k zaplacení.  
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
   
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
   
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 6/2019, o místním poplatku ze psů.  
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
 18. Jaké jsou související předpisy
   
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků.  
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 21. Nejčastější dotazy
   
 22. Další informace
   
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků  
 26. Kontaktní osoba
  pí Venclová Dagmar  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2020  
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  27.01.2020  
 29. Datum konce platnosti popisu
  nestanoveno  
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Místní poplatek ze psů

Nahoru