Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
 4. Základní informace k životní situaci
  Upravuje vybírání místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Správu poplatku vykonává ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Přihlášením do evidence obyvatel k pobytu, podáním ohlášení u právnických osob, cizinců, domů, bytů a rekreačních objektů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí Králová, tel. 327 710 149.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Všechny formuláře k úlevám jsou k vyzvednutí na MěÚ Kutná Hora nebo jsou umístěny na internetových stránkách
  www.mu.kutnahora.cz pod odkazem formuláře ekonomického odboru
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek dle článku 2 odst. 1 písmeno a) je 750 Kč za osobu přihlášenou v obci.
  Poplatek dle článku 2 odst. 1 písmeno b) je 750 Kč a platí jej vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášena osoby k pobytu.
  Platby zasílejte na účet 19-444212389/0800.
  Při placení je nutné uvést správný variabilní symbol.
  Pokud jej neznáte, kontaktujte paní Bc. Královou Markétu   tel. 327 710 149, nebo e-mail kralova@mu_kutnahora_cz
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při osobní návštěvě na ekonomickém odboru je okamžitě vystaven poplatek a vydány platební údaje
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Vyhláška Města Kutná Hora č. 8/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v aktuálním znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
  prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  pí Králová Markéta
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2022
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20.12.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Nahoru