Informace - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Dne 17.10.2013 nabývá účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb. Novela nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Obecní živnostenský úřad » Informace pro podnikatele » Informace - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Nahoru