Generel dopravy města Kutná Hora - finální verze

GD_titulka_2.png

Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování informuje, že dne 30. 6. 2020 byla dle smlouvy o dílo  předána finální verze  „Generelu dopravy města Kutná Hora“. Zpracovatelem Generelu dopravy města Kutná Hora je ČVUT v Praze Fakulta dopravní.

Generel dopravy, resp. zpracování základního dopravně – inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje a udržitelnosti dopravy ve městě a nejbližším okolí, identifikuje hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby obyvatel, a zároveň navrhuje opatření na jejich řešení v etapách s výhledem do budoucích let. Generel dopravy je strategickým dokumentem v oblasti dopravy, který navazuje na územní plán města, a zároveň tvoří závazný rámec pro všechny následující dopravní projekty a stavby v území města.

Tištěná verze generelu je k dispozici k nahlédnutí na Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, elektronickou verzi naleznete ZDE.

 Ing. Pavlína Daňková, referentka odboru

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení reg. rozvoje a územního plánování » Rozvojové dokumenty Města Kutná Hora » Generel dopravy města Kutná Hora - finální verze

Nahoru