Důležité dokumenty

Katalog sociálních a souvisejících služeb 2017-2018
pdf.pngKatalog socialnich a souvisejicich sluzeb 2017 - 2018 Kutna Hora.pdf, soubor typu pdf, (776,24 kB)

4. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora na období let 2017 – 2020 
pdf.png4 KPKH.pdf, soubor typu pdf, (1,6 MB)

Akční plán pro rok 2018

Akční plán pro rok 2018.pdf

Dotace pro rok 2019-2020

pdf.pngAktualizovaná Výzva dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro roky 2018 – 2020 a aktualizovaná Pravidla Programu.pdf   

xls.pngFormular vyuctovani dotace na registrovanou socialni službu.xlsx

xls.pngFormular vyuctovani dotace na cinnost socialniho charakteru.xlsx
xls.pngZadost o dotaci na cinnost socialniho charakteru.xlsx
xls.pngZadost o dotaci na registrovanou socialni sluzbu.xlsx

Vypořádání dotací za rok 2018

pdf.pngVýzva dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro roky 2018 – 2020 a aktualizovaná Pravidla Programu.pdf
xls.png 2 zadost registrovana soc sluzba.xlsx
xls.pngFormular vyuctovani registrovana socialni sluzba - 4.xlsx, soubor typu xlsx, (49,35 kB)
xls.pngZadost cinnost socialniho charakteru - 5.xlsx, soubor typu xlsx, (41,8 kB)
xls.pngFormular vyuctovani cinnost soc charakteru - 7.xlsx, soubor typu xlsx, (46,09 kB)

Dotace 2017

Výzva k překládání žádostí o dotaci do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017        
pdf.pngVÝZVA_2017.pdf, soubor typu pdf, (576,67 kB)

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017
pdf.pngPRAVIDLA PROGRAMU 2017.pdf, soubor typu pdf, (838,76 kB)
doc.pngŽÁDOST O DOTACI 2017 _díl 1.docx, soubor typu docx, (22,74 kB)
xls.pngŽÁDOST O DOTACI 2017 _díl 2-4.xlsx, soubor typu xlsx, (27,34 kB)

xls.pngZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2017_díl 1.xlsx, soubor typu xlsx, (21,74 kB)
xls.png ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2017_ díl 2-4.xls

Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora

pdf.pngPravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu.pdf, soubor typu pdf, (1,16 MB)
doc.pngŽádost o zápůjčku.docx, soubor typu docx, (15,11 kB)
doc.pngProjekt v sociální oblasti - žádost.docx, soubor typu docx, (22,89 kB)
xlsx.pngRozpočet projektu.xlsx, soubor typu xlsx, (20,68 kB)

xls.pngZávěrečná zpráva a vyúčtování dotace_díl 1.xlsx

xls.pngZávěrečná zpráva a vyúčtování dotace_ díl 2-4.xlsx

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » Důležité dokumenty

Nahoru