Důležité dokumenty

MAPA POMOCI:SOCIÁLNÍ SLUŽBY ORP KUTNÁ HORA

https://www.mapotic.com/mapa-pomoci

 _________________________________________________________________________________

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora na období let 2022 - 2024

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 53/22 ze dne 15. 3. 2022, kterým Město Kutná Hora přistupuje ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora na období let 2022 – 2024 v rozsahu opatření týkajících se správního území Města Kutná Hora.

SPRSS 2022 - 2024 - final.pdf

_________________________________________________________________________________

Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora

Rozsáhlá výzkumná zpráva s názvem „Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora“ byla zpracována v rámci projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“, reg. č.  projektu (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582), Operační program Zaměstnanost. Výzkumnou zprávu, její doporučení a výstupy, vzalo na vědomí Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 162/19 ze dne 10. 9. 2019.

pdf.pngVýzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora.pdf

 _________________________________________________________________________________

Pravidla pro poskytnutí krizového bydlení v objektu ubytovny ve vlastnictví Města Kutná Hora

pdf.pngPravidla pro poskytnutí a uživání krizového bydlení v objektu ubytovny v....pdf

Dotazník pro poskytnutí krizového bydlení .pdf

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » Důležité dokumenty

Nahoru