Důležité dokumenty

MAPA POMOCI:SOCIÁLNÍ SLUŽBY ORP KUTNÁ HORA

https://www.mapotic.com/mapa-pomoci

Katalog sociálních a souvisejících služeb 2017-2018
pdf.pngKatalog socialnich a souvisejicich sluzeb 2017 - 2018 Kutna Hora.pdf, soubor typu pdf, (776,24 kB)

4. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP Kutná Hora na období let 2017 – 2020 
pdf.png4 KPKH.pdf, soubor typu pdf, (1,6 MB)

Akční plán pro rok 2020

Akční plán pro rok 2020 chválilo Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 163/199 ze dne 10. 9. 2019.

pdf.pngAP 2020.pdf

Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora

Rozsáhlá výzkumná zpráva s názvem „Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora“ byla zpracována v rámci projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“,
reg. č.  projektu (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582), Operační program Zaměstnanost. Výzkumnou zprávu, její doporučení a výstupy, vzalo na vědomí Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 162/19 ze dne 10. 9. 2019.

pdf.pngVýzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora.pdf

 Pravidla pro poskytnutí krizového bydlení v objektu ubytovny ve vlastnictví Města Kutná Hora

pdf.pngPravidla pro poskytnutí a uživání krizového bydlení v objektu ubytovny v....pdf

pdf.pngDotazník pro poskytnutí krizového bydlení v objektu ubytovny ve vlastnic....pdf

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor sociálních věcí a zdravotnictví » Důležité dokumenty

Nahoru