Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Pracoviště oddělení: Kollárova 589 / Havlíčkovo náměstí 87 (2. patro), 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:      Ing. Monika Pravdová, +420 603 859 538
Telefon:       + 420 327 512 378
E-mail:        pravdovam@mu_kutnahora_cz

Fakturační adresa:
Město Kutná Hora
Oddělení cestovního ruchu a marketingu
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195

Doručovací adresa:
Informační centrum Města Kutná Hora
Kollárova 589
284 01 Kutná Hora

Rozsah činností oddělení

 -     zajišťuje provoz informačního centra na Hlavním vlakovém nádraží, které nabízí návštěvníkům tyto služby:

 • bezplatný turistický servis (na pobočce ústně, telefonicky, e-mailem) v českém a anglickém jazyce
 • prodej turistických tiskovin, suvenýrů a drobného občerstvení
 • kopírování
 • skenování
 • provoz půjčovny kol

-     zajišťuje provoz informačního centra v  Kollárově ulici, které nabízí návštěvníkům tyto služby:

 • bezplatný turistický servis (na pobočce ústně, telefonicky, písemně, e-mailem, prostřednictvím facebooku) v českém a anglickém jazyce
 • zprostředkovává ubytování, taxi a další služby dle žádosti zákazníka
 • provoz půjčovny kol
 • pronájem farmářských stánků
 • pronájem prodejních budek - Kutnohorský rodinný advent
 • prodej vstupenek kutnohorského kina a divadla, vstupenek v prodejní síti Ticketportal, Ticketstream, Colosseum a vstupenek na další akce ve městě a okolí
 • veřejný internet
 • faxové a telefonní služby
 • kopírování
 • skenování
 • laminování
 • prodej turistických tiskovin a suvenýrů

-     v informačním centru v Kollárově ulici vydává pro pořadatele sportovních, kulturních,   
      společenských akcí potvrzení o nahlášení termínu akce
-     připravuje měsíční, roční a adventní kulturní přehledy, spolupracuje s oddělením kultury
-     spravuje turistickou část webu města Kutná Hora – doplňuje informace a aktualizuje data, pravidelně plní
      kulturní kalendář www.destinace.kutnahora.cz/d
-     spravuje facebookový profil informačního centra města Kutná Hora, 
      facebookový profil města Kutná HoraInstagram visitkutnahora
      YouTube kanál Kutná Hora
-     aktualizuje informace o Kutné Hoře na dalších turistických webech portálech např. 
      www.ceskainspirace.czwww.unesco-czech.czwww.czecot.cz, atd.
-     zajišťuje statistické údaje - návštěvnost památek, významných městských akcí
-     spravuje informační databáze: seznam ubytovacích a stravovacích zařízení
-     realizuje marketingový průzkum a každoročně zveřejňuje výsledky šetření na webu
-     distribuuje propagační letáky na základě smlouvy s firmou Adjust Art s.r.o.
-     spolupracuje se subjekty cestovního ruchu (okolní obce, partnerská města, okolní destinační        
      managementy)
-     spolupracuje s veřejnými institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu (CzechTourism,  Ministerstvo
      místního rozvoje, Středočeský kraj, Středočeská centrála cestovního ruchu, A.T.I.C. ČR atd.)
-     spolupracuje s destinační společností Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
-     sestavuje marketingový plán propagace města zahrnující mediaplán, ediční plán, plán účasti města na
      veletrzích cestovního ruchu a regionálních prezentací
-     zajišťuje tvorbu propagačních materiálů a inzercí Kutné Hory (tištěných, elektronických)
-     zajišťuje distribuci propagačních materiálů v rámci České republiky i do zahraniční
-     realizuje a koordinuje studijní cesty tzv. press tripy a fam tripy pro zahraniční i tuzemské novináře a
      touroperátory
-     personálně zajišťuje účast města na veletrzích cestovního ruchu a regionálních akcích
-     koordinuje zpracování koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu
-     zajišťuje administrativní podporu Komise cestovního ruchu
-     připravuje podklady pro Radu města a Zastupitelstvo města v oblasti cestovního ruchu a propagace
-     připomínkuje změny Územního plánu z pohledu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře
-     aktualizuje informační systém města (ve spolupráci s dalšími odbory Městského úřadu 
      v Kutné Hoře)
 -    zajišťuje plnění úkolů, vyplývajících ze členství Města Kutná Hora v DSO Česká inspirace a
      DSO České dědictví UNESCO
-     metodicky řídí příspěvkovou organizaci města Průvodcovskou službu Kutná Hora p.o., spolupracuje s ní
      při zpracovávání rozpočtu v závislosti na rozpočtu města, předkládá materiály příspěvkové organizace do
      Rady a Zastupitelstva města

Výstupy oddělení jsou prezentovány na webu v záložce Cestovní ruch & marketing dále na sociálních sítích Facebook, Instagram, Youtube, v Kutnohorských listech - měsíční kalendář akcí.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Nahoru