Projekty připravené

MĚSTSKÉ PROJEKTY / ZÁMĚRY PRO URBIS 2012

rozvojové projekty.png

Souhrnný přehled ivestičních záměrů Města Kutná Hora připravený pro veletrh investičních příležitostí URBIS 2011. 

 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU "BUSpark" SEDLEC

buspark.jpg

Projekt  „BUSpark“ v Sedlci řeší úpravu městského prostoru vymezeného okružní křižovatkou na Vítězné ulici, areálem Schwarzenberského zámku a bývalým pivovarem.

 

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SPARTA KUTNÁ HORA

sparta.jpg

Vzhledem k absenci strategie rozvoje území sportovního areálu byla zadána koncepční studie, analýza území. Stav území Sparta/Lorec je dlouhodobě neřešený. Studie má za cíl znovu nalézt vztah stávajícího areálu k městu a jeho veřejnému prostoru. A to jak po stránce provozní, tak architektonické. Paralelně s tím potom studie navrhuje možné úpravy stávajícího fungování areálu a jeho rozvoj. Smyslem analýzy je nastavit pravidla, která by měla být dodržena při budoucí revitalizaci, rekonstrukci, údržbě a správě. A to při zachování stávající struktury území a vynaložení minimálních potřebných nákladů. Nutnost koncepčního materiálu vychází rovněž z potřeb fotbalového klubu realizovat průběžně stavební úpravy a změny areálu. Tyto úpravy je nutno zasadit do rámce, který vymezuje budoucí ideální stav území. Je to zodpovědná cesta jak nakládat s typickým veřejným městským prostředím a nevytvářet záměry vytržené z kontextu a urbanismu města.   

 

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SEDLEC - KAŇK

kaňk.jpg

Předložená dokumentace si klade za cíl řešit stezku pro chodce a cyklisty podél silnice III/03322, která by spojovala městskou část Sedlec s městskou částí Kaňk.  

 

CYKLOSTEZKA "VRCHLICE"

vrchlice foto.jpg

Jedná se o stavbu cyklostezky spojující širší historické jádro s katedrálou v Sedlci a napojující rovněž sídliště kolem ulice Puškinské. Bude sloužit jak cyklistům, tak chodcům, pro něž jsou navíc určeny pěšiny ubíhající souběžně se stezkou. 

 

Dopravní terminál Kutná Hora město

term titul.jpg

Dne 29.3.2017 proběhla veřejná prezentace záměru dopravního terminálu Kutná Hora město. Zkrácenou  verzi prezentace i obrazovou přílohu uveřejňujeme zde:

 
Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční projekty » Projekty připravené

Nahoru