PARKOVACÍ OBJEKT ŠIPŠÍ

řez vnitroblok.jpg

Projekt navrhuje úpravy rozsáhlé plochy vnitrobloku mezi ulicemi Opletalova, Ortenova a 17.listopadu na sídlišti Šipší. Úpravy jsou navrženy jako součást dlouhodobého záměru regenerace sídliště. Touto studií z roku 2009 je řešen zejména dominantní problém dopravy v klidu a to včetně úprav parteru souvisejícího území.

Umístění kapacitního parkování do vnitrobloku ulic Opletalova a 17.litopadu je logickou odpovědí na požadavky navýšení parkovacích míst na sídlišti. Deficit parkování je na základě hodnocení stavu a odhadu nárůstu dopravy stanoven generelem dopravy z roku 2004 na 660 parkovacích míst na území sídliště Šipší pro rok 2015. Je jisté, že předpokládaný deficit nelze vyřešit tradičními cestami organizací dopravy nebo parkováním na terénu.

Projekt parkovacího domu není pouze dopravní stavbou. Zabývá se komplexně urbanistickým umístěním objektu velkého měřítka do organismu sídliště, zejména jeho vlivem nebo možným vlivem na změny ve veřejném prostoru.  Studie domu se pokouší  vytěžit maximum z nabízené plochy stavebně technickým řešením. Také myšlenkou využití vymezené plochy pro několik městských funkcí, vertikálně posazených nad sebe. Šetří tak drahocenné metry pozemků i stavební náklady. Nevzniká otevřená a zpevněná parkovací plocha. Vzniká krytý objekt, jehož střecha umožňuje funkce tradičního veřejného prostoru. To je mimo jiné důležité pro pohledy z vysokých domů, jimiž je lokalita obestavěna.   

Návrh využívá příčného terénního zlomu a umísťuje stavbu parkování částečně pod a nad terén v různých úrovních. Vyrovnává zastřešením celou plochu vnitrobloku a zceluje do jedné roviny. Zelená střecha tak vytváří se zbytkem prostoru rozsáhlou modelovanou krajinu pro rekreaci, sport a odpočinek uvnitř sídliště. Parkovací objekt vyvýšením vymezuje nové pěší „ulice“. Ty jsou lemovány gabionovým zdivem parkingu s popínavou zelení a alejí nových stromů. Parkovací objekt nabízí na dané ploše cca 120 parkovacích míst.   

Autorem návrhu stavby je Studio ACHT, spol. s r.o., Bucharova 2, 158 00 Praha 5. Zveřejněná projektová dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

Situace.pdf
Řezy.pdf
Půdorys.pdf
Perspektiva2.pdf
Perspektiva1.pdf
Model.pdf

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » PARKOVACÍ OBJEKT ŠIPŠÍ

Nahoru