REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SPARTA KUTNÁ HORA

sparta.jpg

Vzhledem k absenci strategie rozvoje území sportovního areálu byla zadána koncepční studie, analýza území. Stav území Sparta/Lorec je dlouhodobě neřešený. Studie má za cíl znovu nalézt vztah stávajícího areálu k městu a jeho veřejnému prostoru. A to jak po stránce provozní, tak architektonické. Paralelně s tím potom studie navrhuje možné úpravy stávajícího fungování areálu a jeho rozvoj. Smyslem analýzy je nastavit pravidla, která by měla být dodržena při budoucí revitalizaci, rekonstrukci, údržbě a správě. A to při zachování stávající struktury území a vynaložení minimálních potřebných nákladů. Nutnost koncepčního materiálu vychází rovněž z potřeb fotbalového klubu realizovat průběžně stavební úpravy a změny areálu. Tyto úpravy je nutno zasadit do rámce, který vymezuje budoucí ideální stav území. Je to zodpovědná cesta jak nakládat s typickým veřejným městským prostředím a nevytvářet záměry vytržené z kontextu a urbanismu města.   

Autorem studie Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora je Atelier M1 architekti s.r.o. Zveřejněná studie "Sparta KH - prezentace web.pdf"  podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

Sparta KH - prezentace web.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SPARTA KUTNÁ HORA

Nahoru