BYTOVÝ DŮM MALÍN

pohled Malín.png

Návrh bytového domu v Malíně z roku 2008 je příkladem, jak efektivně nakládat s rozvojovými možnostmi města. Projekt reaguje na problematické rozšiřování rezidenčních čtvrtí za hranice zastavěného města. Nabízí ekonomicky výhodnější způsob výstavby bytů na stále volných pozemcích v již zastavěné části města. Se stávající a dostupnou technickou, dopravní infrastrukturou. Doplňuje stávající urbanistickou strukturu místa a posiluje obydlenost území. Neodsunuje bydlení na okraj města, vrací ho zpět do prostoru města. Namísto dvou rodinných domů nabízí na stejném pozemku desetkrát tolik bytů. Již před deseti lety projekt reagoval na aktuální a stále více diskutované potřeby „zahušťování“ města.

Bytový dům je umístěn na pozemek pč 71 v kú Malín při ulici Slévárenská. Vstupuje do území, které je již zastavěno většími čtyř domy. Vychází z proporcí a měřítka stávající zástavby. Dům svým umístěním také nakládá promyšleně s pozemkem a nabízí přidanou hodnotu ve formě soukromých zahrad.

Orientace pozemku a domu je severojižním směrem. Dům je členěn na vstupy do jednotlivých jeho částí tak, aby byl do každého bytu přímý vstup z exteriéru. Členění dělí dům do několika „domečků“. Každý z nich má do ulice svým způsobem svůj charakter a zpestřuje ji. Jednotícím prvkem zůstává režné zdivo a proporce domů a velkorysých oken.

Po celém obvodu pozemku je navrženo nižší dřevěné oplocení a dvě brány pro vjezd vozidel a dvě branky pro vstup osob. Napříč pozemkem je veden průjezd a parkoviště osobních vozů se štěrkovým povrchem. Mezi stáními je vysazena řada stromů. V jižní části parkoviště, kde je jako oplocení sousedů stávající vysoká ohrada, je navržena řada sklípků pro kola a kočárky nájemníků. Řadu sklepů ukončuje ohraničený prostor na odpadové nádoby.

 Jednotlivé byty jsou jedno a dvoupodlažní. Všechny jsou vybaveny zádveřím a předsíní, mají větší koupelnu a niku na kuchyňskou linku. Jsou větratelné ve směru západ - východ. Některé byty v horní části mají přímý východ na přilehlou terasu na střeše souseda. Západním směrem jsou orientovány obytné pokoje, které mají v přízemí vstup na zahradu. Krajní byty na severní a jižní straně jsou rozšířené a je zde možnost oddělení části obývacího pokoje na ložnici rodičů.

Mezonetové byty mají vstup v prvním patře a jejich vstupní část je navržena jako otevřený prostor od západu k východu. Je zde část odpočinku a jídelna. Tyto byty také mají samostatnou WC kabinu a komoru.

Celkový počet bytů a sklípků je 22. Parkovacích míst je 26 (22 + 4 stání pro byty nad 100 m2) včetně jednoho stání pro osoby imobilní.

Zpracovatelem projektu bytového domu v Malíně do fáze dokumentace pro územní řízení je společnost Šrámková architekti, s.r.o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10. Zveřejněná projektová dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

D4 Architektonická situace.pdf

D5_02 Půdorys 1.NP.pdf

D5_03 Půdorys 2.NP.pdf

D5_04 Půdorys 3.NP.pdf

D5_09 Perspektiva_pohled z ulice.pdf

D5_10 Perspektiva_pohled ze dvora.pdf

D5_11 Perspektiva_pohled ze zahrady.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » BYTOVÝ DŮM MALÍN

Nahoru