ZÁSTAVBA DOLNÍ ŽIŽKOV

dolni zizkov.jpg

Hlavním cílem studie je hledání možností pro individuální / hromadné bydlení uvnitř hranic města a nastavení pravidel pro případnou dostavbu území Žižkova a návrh podoby veřejného prostoru. 

Studie nastavuje provozní a urbanistické vztahy uvnitř řešeného území, které pro jeho polohu můžeme nazvat lokálním centrem. Ale zatím bez veřejné funkce či náplně, která by význam „lokálního centra“ potvrzovala a podporovala ho. Návrh si rovněž klade za cíl ukázat možnosti alternativního užívání veřejného prostoru obyvateli stávajících i navrhovaných domů. Dále najít možnou míru veřejného / soukromého / polosoukromého a vylepšit tak standard a kvalitu bytů.  

Součástí studie je návrh dispozičního řešení městského objektu čp.71 a jeho celkového architektonického řešení (fasády, vztah k parteru…atd). Zpracovaná studie rovněž nabízí jednoduché řešení na případnou změnu fasád soukromého bytového domu a využití veřejného prostoru pro zvýšení komfortu bytů.

Předkládané řešení sjednocuje podobu parteru vymezeného území při zachování stávající zeleně. Srovnává parkovací kapacity, umisťuje kontejnerová stání a další vybavení parteru. Do parteru je zahrnuta minimální veřejná stavba pro možnost konání voleb, společenských akcí, fitness, jógy, komunitní činnost apod., která zároveň zdůrazňuje význam tohoto veřejného prostoru. 

Zpracovatelem dokumentace je ing.arch.Tomáš Kodet, Sokolská 4, 796 01 Prostějov. Zveřejněná dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

Urbanistická studie Dolní Žižkov.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » ZÁSTAVBA DOLNÍ ŽIŽKOV

Nahoru