Fond cestovního ruchu

Členové

1 zástupce Rady Města Kutná Hora

1 zástupce Oddělení cestovního ruchu a marketingu

1 zástupce Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora

1 zástupce Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec

1 zástupce Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o.

1 zástupce Českého muzea stříbra, p. o.

1 zástupce Galerie Středočeského kraje (GASK)

1 zástupce MAS Lípa pro venkov

1 zástupce ubytovacích zařízení

1 zástupce Komise cestovního ruchu (s hlasem poradním)

1 zástupce Kutnohorsko.cz, o. p. s. (s hlasem poradním)

 

DOKUMENTY

Statut a jednací řád.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Strategické dokumenty » Fond cestovního ruchu

Nahoru