Svoz biopopelnic

Svoz v roce 2021:

Pozor!!! Od roku 2021 bude svoz hnědých nádob probíhat ve středu!!!

středa v sudý týden od 24.3. do 1.12.2021 - Žižkov, Hlouška, Vrchlice, Poličany, Perštejnec, Neškaredice;
středa v lichý týden od 31.3. do 8.12.2021 - Kaňk, Malín, Sedlec, Karlov, Šipší, Vnitřní město.

Jedná se o svoz rostlinných odpadů prostřednictvím biopopelnic. Svoz probíhá 1x za 14 dní od března do listopadu a zájemci si pro tento účel musí zakoupit speciální hnědou popelnici. V rámci platby místního poplatku za odpady je svoz zdarma.

Do biopopelnice je možné ukládat pouze rostlinné odpady jako je tráva, vypleté rostliny, listy, ostříhané části rostlin včetně větví, k jídlu nevyužité plody apod. Do biopopelnice nepatří jiné odpady, včetně živočišných (kosti, maso).

Popelnice lze zakoupit ve sběrném dvoře (ul. Zelenkova 644), kde zároveň nahlásíte adresu nového umístění nádoby. E-mail mveplus.bioodpad@seznam_cz nebo tel. 606 459 888, p. Hlavatý.
 
Nádoba o objemu 240 l - 1 150,- Kč

O kompostování.pdf

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Svoz biopopelnic

Nahoru