Matrika

V návaznosti na nové opatření MZ č. 471 ze dne 17. května 2021 s účinností od 24. května 2021 jsou podmínky pro konání svateb a vstupů do registrovaného partnerství následující:

-  v případě počtu do 30 osob, zůstává stejný režim jako dosud. To znamená, že se na ně nevztahují omezení stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uvedená v příloze číslo 1 Usnesení vlády ze dne 17.05.2021 v bodě 15. Nepřihlíží se k tomu, zda jde o obřad ve vnitřních nebo vnějších prostorách.

- v počtu mezi 31 až 50 osobami ve vnitřních prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu:

a) absolvovaly nejdélo před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně  22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématupodle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkohého schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní izolace a od prvního pozitovního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Uzavírat manželství a vstupovat do registrovaného partnerství je možné bez ohledu na okres pobytu účastníků obřadu a místo konání obřadu. 

pdf.pngSvatební obřady od 1.9.2020.pdf, soubor typu pdf, (395,27 kB)

pdf.pngSeznam oddávajících-2020.pdf, soubor typu pdf, (98,47 kB)

pdf.pngTermíny svatebních obřadů pro rok 2021.pdf, soubor typu pdf, (70,08 kB)

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Matrika

Nahoru