Svoz biopopelnic

Svoz v roce 2024:

pondělí v sudý týden od 18.3. do 25.11.2024 - Žižkov, Hlouška, Vrchlice, Poličany, Perštejnec, Neškaredice

pondělí v lichý týden od 25.3. do 2.12.2024 - Kaňk, Malín, Sedlec, Karlov, Šipší, Vnitřní město ( včetně ul. Pobřežní a U Splavu).

Jedná se o svoz rostlinných odpadů prostřednictvím biopopelnic. Svoz probíhá 1x za 14 dní od března do listopadu a zájemci si pro tento účel musí zakoupit speciální hnědou popelnici. V rámci platby místního poplatku za odpady je svoz zdarma.

Do biopopelnice je možné ukládat pouze rostlinné odpady jako je tráva, vypleté rostliny, listy, ostříhané části rostlin včetně větví, k jídlu nevyužité plody apod. Do biopopelnice nepatří jiné odpady, včetně živočišných (kosti, maso). Veškeré svezené odpady jsou odváženy do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích. 

Popelnice lze zakoupit ve sběrném dvoře (ul. Zelenkova 644), kde zároveň nahlásíte adresu nového umístění nádoby. 
 
Nádoba o objemu 240 l za cenu - 1 390 Kč (platební karty nejsou akceptovány).

O kompostování.pdf

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Svoz biopopelnic

Nahoru