Sběrný dvůr

Sběrný dvůr města Kutná Hora.

Nachází se v městské části Hlouška, ulice Zelenkova, v areálu bývalé mazutové kotelny.
Občané města Kutná Hora zde mohou odkládat komunální odpady, objemný a stavební
odpad, rostlinný odpad, nebezpečné odpady a elektrozařízení.

Pneumatiky patří do zpětného odběru organizovaného sítí prodejců, tzn. při koupi nových pneumatik Vám zdarma odeberou staré - podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Sběrný dvůr provozuje společnost MVE PLUS s.r.o., Čáslav.

Provozní doba sběrného dvora v r. 2018:

úterý a čtvrtek:           9:00 – 17:00

středa  a pátek:          7:00 – 18:00

sobota:                        8:00 – 17:00

Ve dnech 27. a 29. 12. a o státních svátcích bude zavřeno. Dne 28.12. bude otevřeno od 9:00 do 15:00 hodin.

Kontakt: Martin Hlavatý - vedoucí, tel. 606 459 888

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběrný dvůr

Nahoru