Sběrný dvůr

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu eliminace rizika šíření koronaviru COVID-19 a na základě usnesení vlády ČR je od 2. 3. 2021 regulován vstup do sběrného dvora. Každý příchozí vyčká u vjezdu do areálu, do doby než obsluha odbaví „prvního“ příchozího. Do areálu sběrného dvora vjíždějte a vstupujte jednotlivě! Respektujte pokyny obsluhy a dodržujte provozní dobu sběrného dvora! Později už nebude vjezd umožněn. Do areálu platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochrany obličeje. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení. Upozornění pro občany - dle vládních opatření je vstup do sběrného dvora umožněn pouze s respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 na obličeji.

Sběrný dvůr města Kutná Hora.

Nachází se v městské části Hlouška, ulice Zelenkova, v areálu bývalé mazutové kotelny.
Občané města Kutná Hora zde mohou odkládat komunální odpady, objemný a stavební
odpad, rostlinný odpad, nebezpečné odpady a elektrozařízení.

Pneumatiky patří do zpětného odběru organizovaného sítí prodejců, tzn. při koupi nových pneumatik Vám zdarma odeberou staré - podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Sběrný dvůr provozuje společnost MVE PLUS s.r.o., Čáslav.

Provozní doba sběrného dvora v roce 2021:

úterý a čtvrtek:           9:00 – 17:00

středa  a pátek:          7:00 – 18:00

sobota:                        8:00 – 17:00

Dne 30.-31.12 a o státních svátcích bude zavřeno. Dne 28. a 29.12. bude otevřeno od 10:00 do 15:00 hodin.

Kontakt: Martin Hlavatý - vedoucí, tel. 606 459 888 nebo Vladimír Hejduk, tel. 721 959 188

 Přijímané komunální odpady:

 • stavební odpad a cihly
  rostlinné odpady a dřevo
  objemný odpad - staré koberce, skříně, pohovky apod.
  nebezpečné odpady - obaly obsahující zbytky nebezp.látek, motorové oleje, barvy, apod.
  elektrozařízení - televize, počítače, lednice, pračky, sporáky apod.
  tříděné odpady - papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovy
  žárovky a baterie
  textil
  jedlé oleje

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběrný dvůr

Nahoru