Sběrný dvůr

Sběrný dvůr města Kutná Hora.

Nachází se v městské části Hlouška, ulice Zelenkova, v areálu bývalé mazutové kotelny.
Občané města Kutná Hora zde mohou odkládat komunální odpady, objemný a stavební
odpad, rostlinný odpad, nebezpečné odpady a elektrozařízení.

Pneumatiky patří do zpětného odběru dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Sběrnou síť organizuje síť prodejců pneumatik, tzn. PNEUSERVIS. Sběr je zdarma a nesmí být požadován poplatek za odběr pneumatiky od občana.

Sběrný dvůr provozuje společnost MVE PLUS s.r.o., Čáslav.

Provozní doba sběrného dvora v roce 2021:

úterý a čtvrtek:           9:00 – 17:00

středa  a pátek:          7:00 – 18:00

sobota:                        8:00 – 17:00

Dne 30.-31.12 a o státních svátcích bude zavřeno. Dne 28. a 29.12. bude otevřeno od 10:00 do 15:00 hodin.

Kontakt: Martin Hlavatý - vedoucí, tel. 606 459 888 nebo Vladimír Hejduk, tel. 721 959 188

 Přijímané komunální odpady:

 • stavební odpad a cihly
  rostlinné odpady a dřevo
  objemný odpad - staré koberce, skříně, pohovky apod.
  nebezpečné odpady - obaly obsahující zbytky nebezp.látek, motorové oleje, barvy, apod.
  elektrozařízení - televize, počítače, lednice, pračky, sporáky apod.
  tříděné odpady - papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovy
  žárovky a baterie
  textil
  jedlé oleje

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběrný dvůr

Nahoru