Sběrný dvůr

PA140016.JPG

Upozornění k provozu sběrného dvora.  

Vážení občané,

 dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu eliminace rizika šíření koronaviru COVID-19 a na základě usnesení vlády ČR je od 13.10.2020 regulován vstup do sběrného dvora.

Každý příchozí vyčká u vjezdu do areálu, do doby než obsluha odbaví „prvního“ příchozího. Do areálu sběrného dvora vjíždějte a vstupujte jednotlivě!

Respektujte pokyny obsluhy.

Do areálu platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály). 

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení.

Sběrný dvůr města Kutná Hora.

Nachází se v městské části Hlouška, ulice Zelenkova, v areálu bývalé mazutové kotelny.
Občané města Kutná Hora zde mohou odkládat komunální odpady, objemný a stavební
odpad, rostlinný odpad, nebezpečné odpady a elektrozařízení.

Pneumatiky patří do zpětného odběru organizovaného sítí prodejců, tzn. při koupi nových pneumatik Vám zdarma odeberou staré - podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Sběrný dvůr provozuje společnost MVE PLUS s.r.o., Čáslav.

Provozní doba sběrného dvora v r. 2020:

úterý a čtvrtek:           9:00 – 17:00

středa  a pátek:          7:00 – 18:00

sobota:                        8:00 – 17:00

Ve dnech 29. a 31. 12. a o státních svátcích bude zavřeno. Dne 23.12., 30.12. a v sobotu 2.1.2021 bude otevřeno od 9:00 do 15:00 hodin.

Kontakt: Martin Hlavatý - vedoucí, tel. 606 459 888

 Přijímané komunální odpady:

 • stavební odpad a cihly
  rostlinné odpady a dřevo
  objemný odpad - staré koberce, skříně, pohovky apod.
  nebezpečné odpady - obaly obsahující zbytky nebezp.látek, motorové oleje, barvy, apod.
  elektrozařízení - televize, počítače, lednice, pračky, sporáky apod.
  tříděné odpady - papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovy
  žárovky a baterie
  textil
  jedlé oleje

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběrný dvůr

Nahoru