Sběr jedlých olejů a tuků

olej.jpg

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? Určitě se nesmí vylévat do WC – do kanalizace nepatří! S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem.  Pokud se vysmažený olej a tuk dostává do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane havarijní stav a kanalizace bude neprůchodná.

V současné době mohou občané města odnášet nashromážděný olej a tuk v plastových obalech do sběrného dvora. Od konce března bude sběr olejů rozšířen díky uzavřené smlouvě se společností EKO-PF s.r.o.. K 10-ti kontejnerovým stanovištím kontejnerů budou přistaveny speciální separační nádoby o objemu 240 litrů. Společnost EKO-PF se zabývá sběrem potravinářských olejů již 7 let a svoz v Kutné Hoře bude prováděn podle potřeby. Nádoby jsou zabezpečené proti odcizení a slouží k odložení opotřebeného potravinářského oleje a tuků v použitých PET lahvích, nebo v jiném obalu z PVC materiálu. Snahou celého projektu je ochrana životního prostředí, veřejného a soukromého majetku od zbytečné a nákladné údržby na odpadních systémech kanalizace.

Z použitého potravinářského oleje se následně vyrábí např. přídavek do nafty jako biopalivo nebo se používají v chemickém a gumárenském průmyslu. Pozor!! Sběr není určen pro motorové a jiné mazací oleje! Ty patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

Sběrná místa na kontejnerových stanovištích:

 1. Hlouška - ulice Višňová

 2. Hlouška – Masarykova ul., stání směrem k ulici Trebišovská

 3. Sídliště Šipší – ulice 17. listopadu, vedle č.p.121

 4. Sídliště Šipší – ulice Opletalova, křižovatka s ul. Ortenova

 5. Sídliště Šipší – ulice Dolní

 6. Sedlec – ulice Vítězná, vedle prodejny Potravin

 7. Malín – ulice Koldova

 8. Karlov – ulice K Bělidlu, u křižovatky s ul. Čáslavská

 9. Žižkov – Tyršova 1004, parkoviště

 10. Žižkov – Buzulucká ulice, u křižovatky s ul. Fučíkova

  Fotodokumentace umístěných nádob

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběr jedlých olejů a tuků

Nahoru