Sběr kovových odpadů

PA110027.JPG

Sběr kovových obalů.

V dubnu 2017 se začalo s tříděním použitých jedlých olejů, které přelité do PET lahví mohou občané odkládat do 10ti sběrných nádob rozmístěných v ulicích města.  Protože chceme, aby další dále využitelná komodita nekončila na skládce, bylo v říjnu 2017 rozmístěno 10 zvonových kontejnerů šedé barvy na sběr kovových obalů.

Do kontejnerů patří např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty. Sběrná nádoba není určena pro odložení např. plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. Technické služby Kutná Hora umístily kontejnery na Žižkově do ulice Vojtěšská, v Poličanech, v Malíně do ulice Pod Hradbami, na Karlově do ulice Na Spravedlnosti, dále v ulici Uhelná, Puškinská, Jana Palacha, Opletalova, Vítězná a Jiráskovy sady. Pokud bude sběr kovů efektivní, postupně budou po městě přibývat kontejnery šedivé barvy.

Sběrná místa na kontejnerových stanovištích:

 1. Žižkov - ulice Vojtěšská za nemocnicí

 2. Poličany - pod hospodou

 3. Vnitřní město - ulice Uhelná (křižovatka do ul.Sokolská)

 4. Hlouška - Puškinská 576 (k městskému nádraží)

 5. Hlouška - Jiráskovy sady (u ZŠ TGM)

 6. Šipší - ulice Jana Palacha (naproti ZŠ)

 7. Šipší - ulice Opletalova (naproti Kauflandu)

 8. Malín - ulice Pod Hradbami

 9. Sedlec - ulice Vítězná

 10. Karlov - ulice Na Spravedlnosti

 11. Neškaredice - u obchodu

 12. Žižkov - ulice Na Trávníku

 13. Hlouška - ulice Družební

 14. Žižkov – ulice Partyzánská

 15. Žižkov – ulice Česká x Růžová

 16. Žižkov – ulice Buzulucká

 17. Hlouška – Štefánikova

 18. Šipší – Jana Palacha naproti čp.157

 19. Sedlec - Pod Hájem
 20. Šipší - 17.listopadu KS naproti čp.117
 21. Kaňk - u pošty
 22. Hlouška - Na Provaznici
 23. Karlov - K Jakubu
 24. Žižkov - Ke Trojici
 25. VM - Jánské náměstí
 26. Sedlec - Pod Rozhlednou
 27. Šipší - Dolní
  28. Hlouška - Třešňovka

 Fotodokumentace umístění kontejnerů na kovy

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběr kovových odpadů

Nahoru