Sběr kovových odpadů

PA110027.JPG

Město Kutná Hora pokračuje v rozšiřování sběrné sítě na třídění odpadů. Tím je od října sběr kovových obalů.

V dubnu se začalo s tříděním použitých jedlých olejů, které přelité do PET lahví mohou občané odkládat do 10ti sběrných nádob rozmístěných v ulicích města.  Protože chceme, aby další dále využitelná komodita nekončila na skládce, bylo v říjnu rozmístěno 10 zvonových kontejnerů šedé barvy na sběr kovových obalů.

Do kontejnerů patří např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty. Sběrná nádoba není určena pro odložení např. plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. Technické služby Kutná Hora umístily kontejnery na Žižkově do ulice Vojtěšská, v Poličanech, v Malíně do ulice Pod Hradbami, na Karlově do ulice Na Spravedlnosti, dále v ulici Uhelná, Puškinská, Jana Palacha, Opletalova, Vítězná a Jiráskovy sady. Pokud bude sběr kovů efektivní, postupně budou po městě přibývat kontejnery šedivé barvy.

Sběrná místa na kontejnerových stanovištích:

 1. Žižkov - ulice Vojtěšská za nemocnicí

 2. Poličany - pod hospodou

 3. Vnitřní město - ulice Uhelná (křižovatka do ul.Sokolská)

 4. Hlouška - Puškinská 576 (k městskému nádraží)

 5. Hlouška - Jiráskovy sady (u ZŠ TGM)

 6. Šipší - ulice Jana Palacha (naproti ZŠ)

 7. Šipší - ulice Opletalova (naproti Kauflandu)

 8. Malín - ulice Pod Hradbami

 9. Sedlec - ulice Vítězná

 10. Karlov - ulice Na Spravedlnosti

 11. Neškaredice - u obchodu

 12. Žižkov - ulice Na Trávníku

 13. Hlouška - ulice Družební

  Fotodokumentace umístěných kontejnerů

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběr kovových odpadů

Nahoru