Sběr kovových odpadů

PA110027.JPG

Sběr kovových obalů.

Protože chceme, aby další využitelná komodita nekončila na skládce, bylo v říjnu 2017 rozmístěno 10 zvonových kontejnerů šedé barvy na sběr kovových obalů. Postupně byly kontejnery přidávány a v roce 2020 přispěl i EKOKOM dodáním dalších 10 ks kontejnerů na kovy. Celkem už máme v Kutné Hoře 38 kontejnerů na kovové odpady. V roce 2022 bude město rozšiřovat sběrnou síť o dalších 10 kontejnerů na kovy. 

Do kontejnerů patří např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty. Sběrná nádoba není určena pro odložení např. plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. Svoz zajišťují Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

Sběrná místa na kontejnerových stanovištích:

 1. Žižkov - ulice Vojtěšská za nemocnicí

 2. Poličany - pod hospodou

 3. Vnitřní město - ulice Uhelná (křižovatka do ul.Sokolská)

 4. Hlouška - Puškinská 576 (k městskému nádraží)

 5. Hlouška - Jiráskovy sady (u ZŠ TGM)

 6. Šipší - ulice Jana Palacha (naproti ZŠ)

 7. Šipší - ulice Opletalova (naproti Kauflandu)

 8. Malín - ulice Pod Hradbami

 9. Sedlec - ulice Vítězná

 10. Karlov - ulice Na Spravedlnosti

 11. Neškaredice - u obchodu

 12. Žižkov - ulice Na Trávníku

 13. Hlouška - ulice Družební

 14. Žižkov – ulice Partyzánská

 15. Žižkov – ulice Česká x Růžová

 16. Žižkov – ulice Buzulucká

 17. Hlouška – Štefánikova

 18. Šipší – Jana Palacha naproti čp.157

 19. Sedlec - Pod Hájem
 20. Šipší - 17.listopadu KS naproti čp.117
 21. Kaňk - u pošty
 22. Hlouška - Na Provaznici
 23. Karlov - K Jakubu
 24. Žižkov - Ke Trojici
 25. VM - Jánské náměstí
 26. Sedlec - Pod Rozhlednou
 27. Šipší - Dolní
 28. Hlouška - Třešňovka
 29. Peštejnec
 30. Malín - ul.Koldova
 31. Šipší - ul. Havířská stezka
 32. Hlouška - Masarykova ul. pod poštou
 33. Hlouška - Trebišovská ul., za "Gajerem"
 34. Hlouška - nová Třešňovka pod Kaňkem
 35. Źižkov - U Havírny
 36. Žižkov - U Kalicha
 37. Žižkov - ul. Sochorova
 38. Žižkov - ul. Kudrnova
 39. Malín - u sokolovny
 40. Hlouška - Zemanova
 41. Hlouška - Trebišovská pod poštou
 42. Hlouška- Masarykova u semaforu
 43. Šipší - 17.listopadu
 44. Hlouška - Pod Valy
 45. Hlouška - Nerudova x Školní
 46. VM - Městské sady
 47. VM - U Splavu
 48. Karlov - K Bělidlu
 49. Karlov - V Zákoutí
 50. Sedlec - Sadova
 51. Sedlec - Na Chmelnici
 52. Kaňk - Na Pašínce
 53. Žižkov - Bělocerkevská
 54. Žižkov - Jaselská parkoviště u gymnázia
 55. Žižkov - Orebitská u stanice
 56. Žižkov - Tyršova (slepá ul.)
 57. Žižkov - V Hutích
 58. Šipší - Opletalova

Fotodokumentace umístění kontejnerů na kovy

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Odpadové hospodářství » Sběr kovových odpadů

Nahoru