Sběr kovových odpadů

PA110027.JPG

Sběr kovových obalů.

Protože chceme, aby další využitelná komodita nekončila na skládce, bylo v říjnu 2017 rozmístěno 10 zvonových kontejnerů šedé barvy na sběr kovových obalů. Postupně byly kontejnery přidávány, za přispění společnosti EKOKOM. Celkem už máme v Kutné Hoře 78 kontejnerů na kovové odpady. 

Do kontejnerů patří např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty. Sběrná nádoba není určena pro odložení např. plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. Svoz zajišťují Technické služby Kutná Hora spol. s r.o.

Sběrná místa na kontejnerových stanovištích 

Kovy stanoviště.pdf

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběr kovových odpadů

Nahoru