Sběr použitého textilu

dc1a5x008_jpg310x160.jpg

Občané mohou použité oblečení a nepotřebný textil odevzdávat do oranžových kontejnerů Diakonie Broumov umístěných u kontejnerů na tříděný odpad v ulicích města:

  • Sběrný dvůr
  • Opletalova naproti Kauflandu
  • Malín - ulice Pod Hradbami
  • Žižkov - ulice Sochorova

Upozornění!! Po dobu koronavirové pandemie je omezen svoz textilu z kontejnerů až do odvolání stavu nouze. Svozy probíhají na objednání po naplnění kapacity.

Společnost, která městu nabídla pomoc při sběru textilu je společnost DIMATEX CS, spol. s r.o.. Od roku 2018 jsou umístěny bílé kontejnery na stanovištích:

1

Neškaredice 92 - dočasně uzavřen!!!

2

Žižkov - Kudrnova

3

Vnitřní město - Na Náměti

4

Žižkov - Vojtěšská u nemocnice

5

Šipší - 17. Listopadu

6

Karlov - K. Jakuba

7

Žižkov -parkoviště Česká ul.

8

Hlouška - Puškinská ul.

9

Šipší - Jana Palacha k trafost.

10

Kaňk u pošty

11

Šipší - Ortenova

12

Žižkov - Ke Trojici

13

Žižkov - Partyzánská

14

Hlouška – Prachňanská

15

Hlouška – Čáslavská

16

Malín - Koldova

17

Hlouška - Nerudova

18

Hlouška - Štefánikova

19

Sedlec - U Koruny

20

Šipší - Šandova

Kontejnery v ulici Zelenkova a Družební obsluhuje Oblastní charita Kutná Hora.

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběr použitého textilu

Nahoru