Sběr použitého textilu

dc1a5x008_jpg310x160.jpg

Občané mohou použité oblečení a nepotřebný textil odevzdávat do oranžových kontejnerů Diakonie Broumov umístěných u kontejnerů na tříděný odpad v ulicích města:

  • Sběrný dvůr
  • Opletalova naproti Kauflandu
  • Malín - ulice Pod Hradbami
  • Žižkov - ulice Sochorova

Diakonie Broumov, sociální družstvo

Další společností, která městu nabídla pomoc při sběru textilu je společnost DIMATEX CS, spol. s r.o.. Od července 2018 jsou umístěny bílé kontejnery na stanovištích:

Číslo

Místo

1

Neškaredice

2

Žižkov   – Kudrnova ul.

3

Krupičkova   ul. u býv.školy

4

Žižkov   – Vojtěšská ul.

5

Šipší   – 17. Listopadu

6

Karlov   – K. Jakubu

7

Žižkov   - parkoviště Česká

8

Hlouška   - Puškinská ul.

9

Jana Palacha vedle čp.162

10

Kaňk   u pošty

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběr použitého textilu

Nahoru