Sběr použitého textilu

dc1a5x008_jpg310x160.jpg

Občané mohou použité oblečení a nepotřebný textil odevzdávat do oranžových kontejnerů Diakonie Broumov umístěných u kontejnerů na tříděný odpad v ulicích města:

  • Sběrný dvůr
  • Opletalova naproti Kauflandu
  • Malín - ulice Pod Hradbami
  • Žižkov - ulice Sochorova

Společnost, která městu nabídla pomoc při sběru textilu je společnost DIMATEX CS, spol. s r.o.. Od roku 2018 jsou umístěny bílé kontejnery na stanovištích:

1 Neškaredice 92
2 Žižkov - Kudrnova
3 VM - Krupičkova 416 - 2
4 Žižkov - Vojtěšská
5 Šipší - 17. Listopadu
6 Karlov - K. Jakuba
7 Žižkov -parkoviště Česká
8 Hlouška - Puškinská ul.
9 Šipší - Jana Palacha k trafost.
10 Kaňk u pošty
11 Šipší - Ortenova
12 Žižkov - Ke Trojici
13 Žižkov - Partyzánská
14 Hlouška – Prachňanská
15 Hlouška – Čáslavská
16 Malín - Koldova
17 Hlouška - Nerudova
18 Hlouška - Štefánikova
19 Sedlec - U Koruny
20 Šipší - Šandova
21 Ul. Kremnická (prostor DDM)
22 Ul. Tyršova u parkoviště
23 Ul. Puškinská 545
24 Kaňk, Na Pašínce
25 Jana Palacha, naproti ZŠ

Kontejnery v ulici Zelenkova a Družební obsluhuje Oblastní charita Kutná Hora.

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Sběr použitého textilu

Nahoru