Třídění odpadů

Od ledna 2023 probíhá společný sběr plastu a nápojového kartonu. Obě uvedené komodity je možné společně soustřeďovat ve žluté nádobě (popř. nádoba se žlutým víkem označená PLAST) označené na "plasty".  

Třídíme:

  • plast + nápojový karton (krabice od mléka, džusu)
  • papír
  • sklo - barevné a čiré
  • nápojový karton společně s plasty
  • kovy
  • rostlinný odpad
  • textil
  • oleje z domácnosti
  • drobné elektrozařízení a baterie

Svoz plastů (z veřejných stanovišť) - každé úterý a v pátek. Od ledna 2023 společný sběr plastu a nápojového kartonu.

Svoz papíru (z veřejných stanovišť) - každé pondělí a čtvrtek

Svoz nápojových kartonů - svoz byl ukončen 

Svoz bioodpadů, hnědý nádob - středa 1x za 14 dní od března do listopadu dle harmonogramu

Svoz papíru a plastu z nádob - od domu - 1x měsíčně ve středu dle harmonogramu svozů

Pravidla svozu odpadů od domu – přistavit na místo dostupné a viditelné velké svozové technice, nádoba nesmí omezovat průchodnost a průjezdnost komunikací.

http://www.jaktridit.cz/cz      

Co se děje s vytříděným plastem: http://old.samosebou.cz/cyklus-tv/pribeh-plastu

Co se děje s vytříděným papírem: http://www.samosebou.cz/extra/pribeh-papiru/

Produkce odpadů: 2014 | 2015 | 2016 2017  2018   2019  2020    2021    2022

Soutěž: http://www.mytridimenejlepe.cz/ 

Přehled příjmů za třídění odpadů od společnosti EKOKOM

rok 2017 - 2 500 001 Kč
rok 2018 - 2 650 663 Kč
rok 2019 - 2 702 422 Kč
rok 2020 - 2 960 166 Kč
rok 2021 - 3 216 738 Kč
rok 2022 - 3 971 900 Kč

 

       

Třídění odpadů v Kutné Hoře

Část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možno znovu zpracovat a využít. Podmínkou ale je využitelné složky už doma vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů.

Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje a energie.  Kromě toho nevytříděný odpad končí zpravidla na skládkách, které rozhodně nemají na životní prostředí pozitivní vliv.

Vytřídění a využití odpadu je levnější způsob nakládání s odpady, než jejich odstranění, tedy skládkování. Podstatné je i to, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Čím více odpadu se tedy vytřídí, tím menší poplatek občané zaplatí.

Do modrých kontejnerů patří především papír, lepenka (přeložená), kancelářský papír, sešity, noviny, reklamní letáky a časopisy. Nevhazujte dětské pleny, uhlový, voskový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. Do žlutých kontejnerů pak odkládáme sešlápnuté PET láhve, plastové obaly, sáčky, tašky, folie, kelímky od jogurtů apod. a další výrobky z plastů. Nevhazujte obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny!  Na většině stanovišť se nachází i kontejner na bílé a barevné sklo. Tam nevhazujte porcelán, keramiku, kameny, drátěné sklo a zrcadla. Do žlutých kontejnerů patří i nápojové kartony, tvz.tetrapaky. Patří sem krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.  Nejlépe stlačené a bez zbytku nápojů.

Občané Kutné Hory mají možnost třídit odpad na celém území Kutné Hory a to na celkem 113 kontejnerových stanovištích, kde jsou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový karton. V centru města jsou umístěny dva podzemní kontejnery pro třídění plastu, papíru a skla. Jeden je u Vlašského dvora a druhý na náměstí  Národního odboje.

O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Třídění odpadu má smysl!

Ing. Kateřina Hladíková – referent technického oddělení

Co se s odpadem děje.pdf

Co kam patří.pdf 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Třídění odpadů

Nahoru