Třídění odpadů

Třídíme:

  • plast
  • papír
  • sklo - barevné a čiré
  • nápojový karton
  • kovy
  • rostlinný odpad
  • textil
  • oleje z domácnosti
  • drobné elektrozařízení a baterie

Svoz plastů - každé úterý a v pátek

Svoz papíru - každé pondělí a čtvrtek

Svoz nápojových kartonů - každou první středu v měsíci

Svoz bioodpadů, hnědý nádob - středa 1x 14 dní od března do listopadu

http://www.jaktridit.cz/cz      

Co se děje s vytříděným plastem: http://old.samosebou.cz/cyklus-tv/pribeh-plastu

Co se děje s vytříděným papírem: http://www.samosebou.cz/extra/pribeh-papiru/

Produkce odpadů: 2014 | 2015 | 2016 2017  2018   2019

Soutěž: http://www.mytridimenejlepe.cz/ 

Přehled příjmů za třídění odpadů od společnosti EKOKOM

EKOKOM

2015

2016

2017

2018

I.Q.

418 589,50

548 569,50

579 009,50

597 109,00

II.Q.

445 608,50

601 640,00

659 959,00

697 871,00

III.Q.

463 415,00

591 965,50

631 154,00

649 575,50

IV.Q

492 683,50

590 095,50

629 879,00

706 107,50

IV.Q

 

-94,50

 

 

celkem

1 820 296,50

2 332 176,00

2 500 001,50

2 650 663,00

Třídění odpadů v Kutné Hoře

Část odpadů, které naházíme do popelnice, by bylo možno znovu zpracovat a využít. Podmínkou ale je využitelné složky už doma vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů.

Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje a energie.  Kromě toho nevytříděný odpad končí zpravidla na skládkách, které rozhodně nemají na životní prostředí pozitivní vliv.

Vytřídění a využití odpadu je levnější způsob nakládání s odpady, než jejich odstranění, tedy skládkování. Podstatné je i to, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Čím více odpadu se tedy vytřídí, tím menší poplatek občané zaplatí.

Za rok 2015 jsme v Kutné Hoře vytřídili celkem 221,84 tun plastu, 290,973 tun papíru, 195,65 tun skla a 27,44 tun nápojového kartonu. Od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., s kterou má město uzavřenou smlouvu, jsme za rok 2015 získali příspěvek za třídění odpadů 1 820 296 Kč. Čím více odpadů obec vytřídí, tím více peněz na provoz sběru a svozu tříděných odpadů dostane zpátky.

Do modrých kontejnerů patří především papír, lepenka (přeložená), kancelářský papír, sešity, noviny, reklamní letáky a časopisy. Nevhazujte dětské pleny, uhlový, voskový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. Do žlutých kontejnerů pak odkládáme sešlápnuté PET láhve, plastové obaly, sáčky, tašky, folie, kelímky od jogurtů apod. a další výrobky z plastů. Nevhazujte obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny!  Na většině stanovišť se nachází i kontejner na bílé a barevné sklo. Tam nevhazujte porcelán, keramiku, kameny, drátěné sklo a zrcadla. Černé kontejnery s oranžovým víkem jsou pro nápojové kartony, tvz.tetrapaky. Do této nádoby patří krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.  Nejlépe stlačené a bez zbytku nápojů.

Občané Kutné Hory mají možnost třídit odpad na celém území Kutné Hory a to na celkem 113 kontejnerových stanovištích, kde jsou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový karton. V centru města jsou umístěny dva podzemní kontejnery pro třídění plastu, papíru a skla. Jeden je u Vlašského dvora a druhý na náměstí  Národního odboje.

O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Třídění odpadu má smysl!

Bc. Kateřina Hladíková – referent technického oddělení

Co se s odpadem děje.pdf

Co kam patří.pdf 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Třídění odpadů

Nahoru