Výdej a svoz popelnic na papír a plast od domu

popelnice.jpg

Zájemci o nádoby na papír a plast se mohou přihlásit na technickém oddělení odboru správy majetku - Ing. Kateřina Hladíková, tel. 702 132 023, hladikova@mu.kutnahora.cz . 

V rámci projektu Navýšení separace odpadů v Kutné Hoře bude občanům vydáno 3 000 sběrných nádob (1 500 na papír a 1 500 na plast), které byly zakoupeny díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí. Svoz byl zahájen v září 2022. 

V průzkumu, který město provádělo, projevilo zájem 627 domácností. Objem černých nádob je 240 l a budou
barevně odlišeny víkem: modré na papír, žluté víko na plast. Občané si mohou odebrat nádoby na obě komodity, anebo pouze jednu nádobu.
Cílem je navýšit separaci odpadů a snížit množství směsného komunálního odpadu, který je odvážen na
skládku. Občané si tak sníží i docházkovou vzdálenost ke stanovištím na tříděný odpad. Stanoviště kontejnerů budou zatím ponechána, ale záměrem města je již nenavyšovat počty kontejnerů ve městě a snižovat frekvenci jejich svozů. Město v rámci dotace zakoupilo i systém, který bude evidovat umístění sběrné nádoby v konkrétní domácnosti. Nádoby na třídění jsou primárně určeny k rodinným domům a musí být umístěny na neveřejném prostranství, na místě dostupném svozové technice.
Zájemci si mohou od města zdarma převzít nádoby na třídění plastu a papíru i z domácnosti, v níže uvedených termínech, do vyčerpání zásob. U termínů budou pravidelně doplňovány aktuální počty vydaných nádob.

 • pondělí 20. 6. od 13 do 18 hodin - vydáno 183 ks na papír a 198 ks na plasty (celkem vydáno 381 nádob)
 • středa 22. 6. od 13 do 18 hodin - vydáno 125 ks na papír a 136 ks na plasty (celkem vydáno 261 nádob)
 • sobota 25. 6. od 9 do 14 hodin - vydáno 83 ks na papír a 85 ks na plasty (celkem vydáno 168 nádob)
 • středa 29. 6. od 13 do 18 hodin - vydáno 84 ks na papír a 93 ks na plasty (celkem vydáno 177 nádob)
 • sobota 2. 7. od 9 do 14 hodin - vydáno 82 ks na papír a 84 ks na plasty (celkem vydáno 166 nádob)
 • středa 13. 7. od 13 do 18 hodin - vydáno 70 ks na papír a 76 na plasty (celkem vydáno 146 nádob)
 • středa 17.8. od 13 do 18 hodin - vydáno 66 ks na papír a 66 ks na plasty (celkem vydáno 132 nádob)
 • středa 14.9. od 13 do 18 hodin - vydáno 72 ks na papír a 78 ks na plasty (celkem vydáno 150 nádob)
 • středa 5.10. od 13 do 18 hodin - vydáno 47 ks na papír a 50 ks na plasty (celkem vydáno 97 nádob)
 • středa 19. 10.2022 od 13 do 17 hodin - vydáno 40 ks na papír a 50 ks na plasty (celkem vydáno 90 nádob)
 • středa 29.3.2023 od 13 do 16 hodin - vydáno 42 ks na papír a 48 ks na plasty (celkem vydáno 90 nádob) 
 • středa 12.4.2023 od 13 do 16 hodin - vydáno 37 ks na papír a 37 ks na plasty (celkem vydáno 74 nádob)
 • středa 7.6.2023 od 13 do 16 hodin - vydáno 17 ks na papír a 21 ks na plasty ( celkem vydáno 38 ks nádob)
 • středa 20.9.2023 od 13 do 16 hodin - další výdejní dny nejsou plánovány, více info na tel. 702 132 023.

MÍSTO VÝDEJE: areál bývalé „Cihelny“, ulice Cihlářská (za nabíjecí stanicí pro autobusy). Místo výdeje bude označeno cedulemi.
K výdeji je nutné předložit občanský průkaz nebo kopii listu vlastnictví příslušné nemovitosti. Žadatelem může být pouze poplatník místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tj. fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci, která je umístěna na území obce Kutná Hora. Protože budou nádoby evidovány, bude na místě uzavírána smlouva o výpůjčce po dobu 5 let (na dobu udržitelnosti projektu) a nádoby budou zařazeny do evidence. Po 5 letech automaticky nádoby přejdou do vlastnictví občana.
Smlouva je k nahlédnutí zde:  Smlouva - není potřeba předem smlouvu tisknout.

Pravidelný svoz nádob je zajištěn 1x měsíčně od září 2022 dle harmonogramu

Harmonogram 2024.pdf


Pravidla svozu odpadů od domu – přistavit na místo dostupné a viditelné velké svozové technice, nádoba nesmí omezovat průchodnost a průjezdnost komunikací.

 Upozornění !!!! Od září je zahájen svoz popelnic na plasty a papír dle městských částí. Ulice Pobřežní (část od Nových mlýnů k zimnímu stadionu) a U Splavu bude svážena jako část VNITŘNÍ MĚSTO. 

Svoz může být uskutečně pouze v lokalitách, kde projede velké svozové vozidlo. 

V rámci předcházení vzniku odpadů s cílem snižovat množství rostlinných odpadů ve městě si zájemci vyzvedli celkem 1 000 ks domácích kompostérů. Město kompostéry zakoupilo z finanční podpory v rámci projektu z Operačního programu Životní prostředí.

Každý zájemce obdržel informační brožuru s návodem jak správně kompostovat. Jak na kompostování

V případě dotazů se obracejte na technické oddělení Městského úřadu, Ing. Kateřina Hladíková, tel. 327 710 187.

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Výdej a svoz popelnic na papír a plast od domu

Nahoru