Průzkum zájmu o třídění odpadů

V rámci rozšíření a zdokonalení možnosti třídění odpadů požádalo Město Kutná Hora na projektu „Intenzifikace separace odpadů ve městě Kutná Hora“, o dotaci z Operačního program Životní prostředí.

Vzhledem k nárůstu poplatků za uložení odpadů na skládkách v nadcházejících letech je jedinou možností, jak udržet místní poplatky za odpady na nízké úrovni, předcházení vzniku odpadů a poctivé třídění maximálního počtu složek odpadů. Ze statistik vyplývá, že velmi významnou složkou je plast, papír a rostlinný odpad.

Záměrem města je pořízení žlutých a modrých sběrných nádob na papírové a plastové odpadové obaly o objemu 240 litrů. Nádoby by občané získali zdarma k nemovitosti a město zajistí pravidelný svoz. Občané žijící v panelových a bytových domech budou nadále využívat kontejnery na ulici. Zároveň dle zájmu, občané získají na svou zahradu domácí kompostér.

Abychom zjistili zájem občanů, žádáme zástupce nemovitostí o vyplnění krátkého dotazníku, na jehož základě budou nádoby do domácností distribuovány.

V případě dotazů se obracejte na technické oddělení Městského úřadu, Bc. Kateřina Hladíková, tel. 327 710 187.

dotaznik_odpady.jpg

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Průzkum zájmu o třídění odpadů

Nahoru