Rok 2023

INFO_01_2023 Ohňostroj

INFO_02_2023 Istav Media, s.r.o.

INFO-03-2023 náklady vynaložené na pomoc ukrajinským uprchlíkům, soubor typu pdf, (192,76 kB)

INFO-04-2023 kopie žádosti stav. povol. stav. záměru ZTV Rataje n. S., soubor typu pdf, (1,27 MB)

INFO-04-2023 ZTV Rataje nad Sázavou - Za Panskými hradbami II, soubor typu pdf, (96,79 kB)

INFO-05-2023- Městské hřbitovy, soubor typu pdf, (120,56 kB)

INFO-06-2023 Územní studie - Volnočasový areál Kácov, soubor typu pdf, (89,99 kB)

INFO-06-2023 Volnočasový areál Kácov II, soubor typu pdf, (213,91 kB)

INFO-07-2023 Pohřební služba, soubor typu pdf, (4,94 MB)

INFO-08-2023 Projekt - chodník v ulici Čáslavská, soubor typu pdf, (140,48 kB)

INFO-09-2023 Vlajka pro Tibet, soubor typu pdf, (132,97 kB)

INFO-10-2023 Informace související se sdělení OŽP, soubor typu pdf, (499,79 kB)

INFO-11-2023 Seznam investičních plánů, soubor typu pdf, (104,56 kB)

INFO-12-2023 Geologické práce stanovisko, soubor typu pdf, (109,62 kB)

INFO-13-2023 Rozhodnutí nebo opatření vydané dle stavebního zákona, soubor typu pdf, (410,42 kB)

INFO-14-2023 Kopie žádosti o poskytnutí informace, soubor typu pdf, (291,11 kB)

INFO-15-2023 Přestupky při neumožnění napojení na kanalizaci a vodovod, soubor typu pdf, (128,66 kB)

INFO-16-2023 Územní plán Zbizuby, soubor typu pdf, (5,14 MB)

INFO-17-2023 Územní plán Zbizuby II, soubor typu pdf, (740,37 kB)

INFO-18-2023 ZTV Rataje nad Sázavou - Za panskými zahradami, soubor typu pdf, (963,17 kB)

INFO-19-2023 Rybník pod poštou, soubor typu pdf, (130,47 kB)

INFO-21-2023 Poskytnutí pravomocného rozhodnutí, soubor typu pdf, (926,21 kB)

INFO-20-2023 Oprava místních komunikací ulice Staročeská a Nyklasy, soubor typu pdf, (110,67 kB)

INFO-22-2023 Vnitřní oznamovací systém, soubor typu pdf, (1,53 MB)

INFO-23-2023 Provozní a personální informace, soubor typu pdf, (113,85 kB)

INFO-24-2023 Uzemní plán Zbizuby III, soubor typu pdf, (1,76 MB)

INFO-25-2023 Poskytnutí spisu, soubor typu pdf, (80,31 kB)

INFO-26-2023 Územní plán Zbizuby IV.pdf, soubor typu pdf, (83,23 kB)

INFO-27-2023 Vydávání rozhodnutí, povolení o odstranění stavby.pdf, soubor typu pdf, (99,8 kB)

INFO-28-2023 ZTV Rataje nad Sázavou - Projektová dokumentace.pdf, soubor typu pdf, (139,56 kB)

INFO-29-2023 Fotovoltaické elektrárny.pdf, soubor typu pdf, (87,13 kB)

INFO-31-2023 Regulační plán.pdf, soubor typu pdf, (173,36 kB)

INFO-32-2023 Uzemní plán Zbizuby V, soubor typu pdf, (84,64 kB)

INFO-30-2023 Radary Malín, soubor typu pdf, (103,26 kB)

INFO-38-2023 Změny č. 1 - 4 územního plánu Kutná Hora I. část , soubor typu pdf, (341,92 kB)

INFO-38-2023 Změny č. 1 - 4 územního plánu Kutná Hora II. část, soubor typu pdf, (211,28 kB)

INFO-39-2023 Stavební povolení dešťové kanalizace Křesetice, soubor typu pdf, (111,48 kB)

INFO-40-2023 Zásady pro spolupráci s investory I, soubor typu pdf, (771,05 kB)

INFO-40-2023 Zásady pro spolupráci s investory II, soubor typu pdf, (204,66 kB)

INFO-40-2023 Zásady pro spolupráci s investory III, soubor typu pdf, (352,77 kB)

INFO-40-2023 Zásady pro spolupráci s investory IV, soubor typu pdf, (136,45 kB)

INFO-41-2023 Usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora, soubor typu pdf, (1,18 MB)

INFO-42-2023 Výjimky z aplikace pravedel "Zásad pro investory", soubor typu pdf, (168,78 kB)

INFO-43-2023 Stavební úřad Kutná Hora, soubor typu pdf, (362,67 kB)

INFO-43-2023 Stavební úřad Kutná Hora II, soubor typu pdf, (191,96 kB)

INFO-45-2023 Podjatost stavebního úřadu, soubor typu pdf, (1,59 MB)

INFO-46-2023 Územní plán Bohdaneč, soubor typu pdf, (87,99 kB)

INFO-49-2023 Rada města, soubor typu pdf, (190,3 kB)

INFO-50-2023 Kanalizační přípojky , soubor typu pdf, (944,16 kB)

INFO-51-2023 Činnost Městského úřadu Kutná Hora, soubor typu pdf, (208,52 kB)

INFO-52-2023 Územní plán Bohdaneč, soubor typu pdf, (85,01 kB)

INFO - Výroční zpráva za rok 2023.doc, soubor typu doc, (61,5 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. » Rok 2023

Nahoru