JAJCE (BiH)

Město Jajce je malé město s 25 tisíci obyvateli ležící ve Středobosenském kantonu na soutoku řek Pliva a Vrbas. UNESCO a také švédská organizace Kulturní dědictví bez hranic se zasloužily o poválečnou a dodnes pokračující obnovu většiny zdejších historických památek. Právě v cestovním ruchu leží budoucnost tohoto města, protože turista nemůže být zklamaný, když při prohlídce objeví krásný vodopád, orientální turecké stavby a středověkou citadelu.

Stručná charakteristika

Jajce má velmi slavnou historii, protože bývalo hlavním městem středověkého nezávislého bosenského státu. Žil a zemřel tu poslední bosenský král Štěpán Tomašević. Město léta odolávalo nájezdům Turků a až v roce 1528 padlo do rukou osmanských Turků jako poslední pevnost na území dnešní Bosny a Hercegoviny.

Na významu získalo město znovu za druhé světové války, kdy se zde 29. listopadu 1943 konalo druhé zasedání Antifašistické rady národního osvobození Jugoslávie (AVNOJ), které vyhlásilo plán poválečného vytvoření Socialistické federativní republiky Jugoslávie, jejímž rovnoprávným členem se měla stát i republika Bosna a Hercegovina.

Na začátku války v Bosně v roce 1992 z města uprchli téměř všichni Srbové a srbský pravoslavný kostel byl vyhozen do povětří. Srbové však ještě týž rok město dobyli, takže většina Bosňanů odešla. V protiofenzívě v létě 1995 dobyla město zpět chorvatská armáda a pro změnu musela odejít většina populace místních Srbů. Hrůz války si tedy Jajce užilo víc než dost.

Daytonská mírová dohoda z roku 1995 stanovila, že se Jajce stane součástí Federace Bosna a Hercegovina, která je ovládána bosenskými muslimy (Bosňáky) a Chorvaty.

 

Nejvýznamnější památky a místa

Vodopád – leží přímo v centru města, i proto Jajce proslavil. 27 metrů vysoký vodopád tvoří řeka Pliva v místě, kde se vlévá do řeky Vrbas.

Citadela nad městem nabízí krásný výhled. Ve středověku byla centrem bosenského státu a těžko dobytnou pevností. Dnešní ruiny citadely pocházejí částečně ze středověkých dob, částečně z dob turecké vlády.

Kostel svatého Lukáše – středověký kostel z 15. století, který je dnes zříceninou. Nejlépe se zachovala zvonice s románskými, gotickými i renesančními prvky.

Mešita Esma Sultana pojmenovaná podle ženy bosenského vezíra, která dala mešitu postavit v roce 1753. Za války byla mešita zničena, ale v posledních letech byla znovu obnovena.

Chrám boha Mithry – zbytky chrámu postavené v římské době ve 4. století n. l. V chrámu je k vidění reliéf obětování posvátného býka starověkým náboženským spasitelem Mithrou.

Malé a Velké Plivské jezero – leží nedaleko centra Jajce a jsou oblíbenou rekreační oblastí. U Malého Plivského jezera stojí malebné staré vodní mlýnky z časů turecké vlády. Jezera jsou vhodná i pro jízdu na kánoi, kajaku a pro veslování, v roce 1963 se tu dokonce konalo mistrovství světa v kanoistice.

SPOLUPRÁCE :

Dohoda o spolupráci mezi oběma městy byla podepsána v únoru roku 2018 ve městě Jajce. Starosta Jajce pak navštívil Kutnou Horu u příležitosti oslav 100. výročí založení ČSR v říjnu 2018. Nyní by měla probíhat jednání, jakým způsobem mohou obě města spolupracovat a v jakých oblastech.

Kontakt:
Opčina Jajce
Ul.Nikole Šopa
70101 Jajce
Tel.  030 658011
e-mail: info@opcina-jajce_ba
web: https://www.opcina-jajce.ba/

text © Eva Hnátková
foto ©
 archiv Města Jajce

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » JAJCE (BiH)

Nahoru