STAMFORD (GB)

Asociace pro partnerské vztahy města Stamford a Město Kutná Hora podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci dne 24. června 2002. V tomto jediném případě není partnerem města radnice, ale Asociace, která byla ve Stamfordu zřízena pro partnerskou spolupráci.
Stamford leží cca 100 mil severovýchodně od Londýna, v jeho blízkosti (13 mil) se nachází známé město Peterborough s krásnou katedrálou. Město má kolem 18.000 obyvatel a rozkládá se na ploše bezmála 2 akrů

Stručná charakteristika
Stamford je městem jak vystřiženým ze středověkého filmu. Většina domů, kostelů i dalších budov je postavena z místního kamene ve středověkém a gregoriánském stylu a navozuje tak dojem výpravy zpět do historie ( v roce 1967 byl vyhlášen nejlepším kamenným městem Anglie). 
Městem protéká říčka Welland a kolem ní se v samém centru města rozkládá přírodní park. Součástí města je i jedno z nejkrásnějších sídel alžbětinské doby „Burghley House“ (postaveno ve druhé polovině 16. století – sídlo rodiny Lorda Cecila). Ve městě je množství kostelů.
V sousedství Stamfordu se nachází největší umělé jezero v Británii „Rutland Water“ (3.100 akrů a průměr 24 mil), které je nyní rekreační oblastí. 
Největším průmyslovým podnikem je „Castle Cement“ – druhá největší cementárna v Británii a využívá energie z alternativních zdrojů, jako je spalování použitých pneumatik a dbá velmi o ochranu životního prostředí.

Stručná historie
Stamford byl založen roku 450 Hengistem Saxonem a stal se sídlem merciánských králů v okrese Lincoln. Do města vpadli kolem roku 870 Dánové, kteří po deseti letech postavili hradby a setrvali zde až do roku 911.
Město bylo poprvé věnováno králem Jindřichem II. svému konstáblovi a poté se stalo majetkem mnoha šlechtických rodin, z nichž nejvýznamnější byla rodina Lorda Cecila.
V minulosti bylo město známé svou universitou založenou v roce 1334 za vlády krále Eduarda. Nejvíce bylo poškozeno válkami mezi Yorkem a Lancasterem – tzv. Válkou růží.
Stamford je také sídlem vydavatelství novin The Stamford Mercury, které jsou nejstarším provinčním týdeníkem v Británii.

Nejvýznamnější historické památky
Burghley House – soukromé sídlo (část přístupna veřejnosti s průvodcem)
Městské hradby
11 kostelů

K o n t a k t :
Stamford Twinning Association
e-mail: stamfordtwinning@gmail_com


Spojení na město Stamford:
Starosta města je volen vždy pouze na 1 rok a je osobou pouze reprezentativní.
e-mail:  contact@stamford_co_uk
web:  www.stamford.co.uk

SPOLUPRÁCE :

S anglickým Stamfordem probíhá spolupráce pouze formou výměnných pobytů do rodin, kdy v jednom roce jede skupina občanů Kutné Hory do Stamfordu, kde se o ně postarají partnerské rodiny a v roce následujícím se situace obrátí. V roce 2018 oslavil tento projekt již 20. výročí trvání.


text © Eva Hnátková
foto ©
 archiv MěÚ Kutná Hora

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » STAMFORD (GB)

Nahoru