FIDENZA (I)

Město Fidenza se nachází v severní části Itálie v dosahu takových skvostů jakými jsou  Parma, Modena či Verona. Je to kraj G. Verdiho a pro gurmány oblast, kde se vyrábí proslulý sýr parmazán „Parmigiano Reggiano“.

Stručná historie
Fidenza (do roku 1927 známá jako Borgo San Donnino) vznikla jako poutní místo na jedné z nejstarších historických cest, které odedávna protínaly Evropu – na stezce Via Franzigena vedoucí z Londýna do Říma.
Fidenza byla významným obchodním centrem a již od 9 století se začala rozvíjet (první písemná zmínka o městě pochází z r. 897 z pera biskupa Cremonského). Největší rozkvět byl v 11. – 13. století, kdy sousední města – Parma a Piacenza bojovaly o kontrolu důležité obchodní cesty. Město pak roku 1556 dává král Karel 5 rodině Farnese. Ta město dále rozvíjela a v r. 1575 je opatřila hradbami s opevněním, které ovšem z politických důvodů byly již v roce 1603 opět zbourány. Tato rodina vlastnila město až do roku 1731, kdy se Elizabeth Farnese vdala za syna španělského krále a město padlo pod nadvládu Bourbonů a následně Francie, což byla pro město nelehká doba a trvala až do roku 1859, kdy se místní samospráva připojila ke království Severní Itálie. Nadále pak pokračoval rozvoj města, bylo postaveno mnoho objektů a působilo zde i mnoho slavných osobností – za všechny jmenujme nejslavnější – Giuseppe Verdi. Město velmi poničila druhá světová válka.

Nejvýznamnější historické památky
Chrám San Donnino – stavěn postupně v 11. a 12. století, vysvěcen papežem Pasqualem II. v roce 1106 společně s katedrálou v Parmě a Modeně. Významné středověké poutní místo – socha apoštola Šimona umístěná na fasádě ukazuje směrem k Římu, kam pokračovaly kroky poutníků.
Množství kostelů a klášterů, které odedávna sloužily poutníkům k odpočinku (v jednom z nejstarších dochovaných nalezeny fragmenty původního kostela z 9. století).
Nemocnice sv. Jana z r.1127, která byla založena jeptiškami evangelického a baptistického kláštera – nejstarší budova ve městě.

K o n t a k t :
Starosta – Andrea Massari – zvolen na období 2013-2017
Radnice – Comune di Fidenza
Piazza Garibaldi 1
43036 Fidenza
tel. +39 0524 517111
fax +39 0524 527239
e-mail: infoturist@comune_fidenza_pr_it  (komunikace v angličtině)
web: www.comune.fidenza.pr.it
   
Předchozí aktivity:
- účast Kutné Hory na konferenci „Sociální stát a místní samospráva – evropská konfrontace o systému, zkušenostech a perspektivách“ v dubnu 2004 podporované z prostředků EU
- pozvání z Fidenzy v říjnu 2005 na mezinárodní konferenci „kulturní dědictví a místní kulturní identita“ – s díky odmítnuta účast Kutné Hory – nakonec se akce nekonala
- projekt podporovaný EU – mládež a hudba v partnerských městech – 17. – 23.7.2006 – účast z Kutné Hory  - skupina Sugar Beet pod vedením B. Řepy 
- setkání se zástupci Fidenzy probíhla i v rámci partnerských vztahů s Kremnicí, při návštěvě Slovenska
- září 2007 – setkání partnerských měst ve Fidenze – příprava možností další spolupráce
- říjen 2011 – z důvodu pracovního vytížení odmítnuta účast na projektu (workshop)
- duben 2012 – účast studentů GJO na projektu v programu Evropa pro občany ve Fidenze


text © Eva Hnátková
foto ©
 archiv MěÚ K. Hora

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » FIDENZA (I)

Nahoru