RINGSTED (DK)

Ringsted leží v srdci největšího dánského ostrova Zealand přibližně 60 km jihovýchodně od hlavního města Kodaň. Je největší správní jednotkou na Zealandu, která čítá přes 30.000 obyvatel. Rozkládá se na rozloze 295,48 km2.

Stručná charakteristika
Správní obvod města (Ringsted Kommune) má krásnou přírodu, využívanou pro volný čas a rekreaci a bohatý kulturní život. Ringsted je součástí turistické sítě Zealandu a nabízí mnoho možností k získání nových nezapomenutelných zážitků. Za všechny jmenujme alespoň některé :
- Muzeum tramvají Skjoldeneesholm
- Golfové centrum Skjoldeneesholm
- Pohádková země „Fantasy World“
- Ringstedské muzeum s funkčním větrným mlýnem
Ringsted je i městem hudby – ringstedské kongresové a společenské centrum pořádá každoročně množství hudebních setkání a společně s městskou knihovnou připravují řadu výstav a dalších kulturních akcí. 
Ringsted je typickým moderním severským městem a jedinou historickou památkou je kostel sv. Bendta, ve kterém je pochována i královna Dagmar (česká přemyslovská princezna Drahomíra), manželka krále Valdemara II. Tato česká princezna, která se stala dánskou královnou jen na krátkou dobu (zemřela velmi mladá) byla dánským lidem velmi oblíbená pro své sociální cítění.

Nejvýznamnější historické památky
Kostel sv. Bendta – nejstarší středověký cihlový kostel ve Skandinávii

K o n t a k t :
Rinsgted Kommune - současný starosta – Mr. Henrik Hvidesten
City Hall
Sct.Bendtsgade 1
4100 Ringsted
tel. +45 57626262
fax +45 57626020
e-mail: ringsted@ringsted_dk (komunikace v angličtině)
web:  www.ringsted.dk

Předchozí aktivity:
- pravidelné jsou oficiální návštěvy – původně jeden rok dánská strana, druhý naše, nyní ob jeden rok – v příštím roce by měla oficiální delegace Ringstedu navštívit Kutnou Horu
- pravidelná spolupráce v oblasti výměnných pobytů dětí – zahájeno v roce 1989 – organizováno městem, od roku 2001 přešla tato výměnná aktivita na školu Jana Palacha, která pak tyto pobyty organizovala sama až do roku 2005, kdy zde byla poslední skupina dětí. V roce 2006 (12. – 15.11.) navštívila skupina dánských pedagogů, psychologů a úředníků odboru kultury a vzdělávání (22 osob) Kutnou Horu 
– při dvoudenním pobytu se jednak seznámili s městem a jednak na všech školách i na úřadě diskutovali možnost další vzájemné spolupráce.
- v rámci partnerských vztahů se konaly  již samostatně i výměnné návštěvy Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl
- Galerie Felixe Jeneweina připravila v 90. letech v Ringstedu výstavu
- v září 2007 navštívila skupina pedagogů, psychologů a zástupců kulturních institucí Ringsted a projednala již konkrétních možnosti vzájemné spolupráce
- září 2007 – návštěva oficiální delegace Kutné Hory v Ringstedu
- březen 2008 – Kutná Hora se připojila k projektu Velvyslanectví ČR v Dánsku nazvaném „Zaměřeno na Česko“
- říjen 2008 – návštěva hudební školy z Ringstedu v Kutné Hoře včetně pořádání koncertů
- červen 2009 – návštěva oficielní delegace v Kutné Hoře
- září 2009 – návštěva žáků základní školy z Ringstedu v Kutné Hoře
- leden 2010 – účast 2 zástupců města na Grundtwig workshopu
- 2011 – společná příprava oslav 800. výročí úmrtí královny Dagmar ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kodani
- srpen 2012 – účast zástupců města a pěveckého souboru Cantica na Středověkém festivalu, kde byla zároveň vzpomínka na českou princeznu a dánskou královnu Dagmar. 
Při této příležitosti předáno ocenění paní Inge Bro Joergensen, která byla jmenována Čestným občanem města Kutná Hora za propagaci Kutné Hory a ČR v Dánsku.
- listopad 2012 – uspořádání výstavy Královna Dagmar, česká princezna v Kutné Hoře za pomoci Českého velvyslanectví v Dánsku
- červen 2013 – účast zástupců města, muzea a neziskových organizací na Kutnohorském stříbřeni. Příprava možností další spolupráce.
- srpen 2014 – návštěva Ringstedu u příležitosti 25. výročí vzájemné spolupráce obou měst – podepsání protokolu o další vzájemné spolupráci
- září 2014 – připomínka 25. Výročí vzájemné spolupráce v Kutné Hoře za účasti bývalého velvyslance v Dánsku pana Zdeňka Lyčky včetně výstavy o krásách Grónska.


text ©
 Eva Hnátková
foto ©
 archiv MěÚ K. Hora

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » RINGSTED (DK)

Nahoru