RINGSTED (DK)

Ringsted leží v srdci největšího dánského ostrova Zealand přibližně 60 km jihovýchodně od hlavního města Kodaň. Je největší správní jednotkou na Zealandu, která čítá přes 30.000 obyvatel. Rozkládá se na rozloze 295,48 km2.

Stručná charakteristika
Správní obvod města (Ringsted Kommune) má krásnou přírodu, využívanou pro volný čas a rekreaci a bohatý kulturní život. Ringsted je součástí turistické sítě Zealandu a nabízí mnoho možností k získání nových nezapomenutelných zážitků. Za všechny jmenujme alespoň některé :
- Muzeum tramvají Skjoldeneesholm
- Golfové centrum Skjoldeneesholm 
- Ringstedské muzeum s funkčním větrným mlýnem
Ringsted je i městem hudby – ringstedské kongresové a společenské centrum pořádá každoročně množství hudebních setkání a společně s městskou knihovnou připravují řadu výstav a dalších kulturních akcí. 
Ringsted je typickým moderním severským městem a jedinou historickou památkou je kostel sv. Bendta, ve kterém je pochována i královna Dagmar (česká přemyslovská princezna Drahomíra), manželka krále Valdemara II. Tato česká princezna, která se stala dánskou královnou jen na krátkou dobu (zemřela velmi mladá) byla dánským lidem velmi oblíbená pro své sociální cítění.

Nejvýznamnější historické památky
Kostel sv. Bendta – nejstarší středověký cihlový kostel ve Skandinávii

K o n t a k t :
Rinsgted Kommune 
City Hall
Sct.Bendtsgade 1
4100 Ringsted
tel. +45 57626262
fax +45 57626020
e-mail: ringsted@ringsted_dk (komunikace v angličtině)
web:  www.ringsted.dk

SPOLUPRÁCE :

Ringsted byl prvním partnerským městem Kutné Hory a vzájemná spolupráce byla zahájena již v roce 1989 projektem výměnných pobytů dětí, které město organizovalo až do roku 2001, kdy tato výměnná aktivita přešla na ZŠ Jana Palacha a pokračovala až do roku 2005. Další spolupráce probíhala společnými návštěvami odborníků z řad pedagogů, psychologů či pracovníků kultury. Spolupracovaly i pěvecké sbory, knihovny a samozřejmě radnice. V srpnu 2012 bylo, u příležitosti vzpomínky na českou princeznu a dánskou královnu Dagmar,  předáno Čestné občanství paní Inge Broe Joergensen (je nositelkou i ocenění Gratias Agit MZV ČR) za propagaci Kutné Hory a České republiky v Dánsku. V roce 2014 si pak obě města připomněla 25. výročí vzájemné spolupráce za účasti zástupců velvyslanectví obou zemí. Starosta Ringstedu se se svými kolegy zúčastnil oslav 100. výročí založení ČSR na podzim 2018.


 
 
text ©
 Eva Hnátková
foto ©
 archiv Ringsted

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » RINGSTED (DK)

Nahoru