TARNOWSKIE GÓRY (PL)

Tarnowskie Góry jsou provinčním městem ve Slezském vojvodství vzdáleném 25 km od Katowic. Město se rozkládá na ploše 83,47 km2 a čítá přes 64.000 obyvatel. Díky hradbě Lublinieckých lesů jsou Tarnowskie Góry jedním z nejčistších měst v Horním Slezsku.

Stručná historie
První písemná zmínka o osadě, ze které Tarnowskie Góry vznikly (Repty Stare) pochází z roku 1201 a již z roku 1247 se datuje dokument Wladislawa Opolczyka o těžbě olova a stříbra v této oblasti. Roku 1526 bylo městu uděleno svobodné horní právo Janem II. Opolskim a v roce 1603 mělo město již 2.500 obyvatel. Po morové ráně v osmdesátých letech 17. století bylo v Tarnowskich Górach otevřeno roku 1713 první polské gymnázium ve Slezsku. V polovině 18. století bylo město obsazeno Pruskem. Zvýšila se těžba olova i stříbra a  zanedlouho byl do dolu Fryderyk dovezen i jeden z prvních parních motorů. V roce 1852 mělo město již 4.500 obyvatel. Postupně byla zřízena železnice, vodovodní a kanalizační systém a další „vymoženosti“ tehdejší doby. Město se postupně rozrůstalo a stalo se provinčním městem. Po II. světové válce mělo ještě pouhých 18.000 obyvatel, ale postupně s rozvojem průmyslu a obchodu se rychle rozrůstalo až do současné podoby.

Nejvýznamnější historické památky
Historické centrum města
„Rynek“ – hlavní historické náměstí s domy z druhé poloviny 16. století
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Nikolaje
Štola „Czarnego Pstraga“
Kostel sv. Martina
Kostel sv. Anny
Historické podzemí, kde se dolovalo stříbro

Nejvýznamnější kulturní a sportovní zařízení a akce
Hornický den „Gwarki“ – historická slavnost
Množství turistických stezek (i pro jízdu na koni či na kolech)
Víkendové cesty úzkokolejnou železnicí
Skanzen parních strojů a motorů
Parky, vodní plochy a velký kaňon (dolomity)

K o n t a k t :
Informační centrum města 
Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 393 38 48; +48 32 393 38 49;+48 32 393 38 31
e-mail: um@tarnowskiegory_pl
web: https://tarnowskiegory.pl/kategoria/turystyka/

SPOLUPRÁCE :

Dohoda o spolupráci byla podepsána v prosinci roku 2003. Po prvotních výměnách na poli převážně kulturním se od roku 2009 téměř pravidelně účastní basketbalový tým Kutné Hory mezinárodního turnaje „Memoriál Krystiana Michalskiego a Szymona Lysika“, ze kterého již několikrát přivezl zlaté medaile.

Od roku 2013 probíhá i společná akce výtvarníků „Plenér“ s následnou výstavou v obou spřátelených městech.

text © Eva Hnátková
foto ©
 archiv Urzad Miejski Tarnowskie Góry

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » TARNOWSKIE GÓRY (PL)

Nahoru