REMEŠ (F)

Remeš (Reims) je historické město s přibližně 250 tisíci obyvateli, centrum regionu Champagne nacházející se ve východní Francii. Velikostí se řadí mezi desítku největších francouzských měst, historickým významem patří na druhé místo hned za Paříž. Smlouva o partnerství byla podepsána oběma starosty v Remeši 23. února 2008 a následně schválena zastupitelstvem Kutné Hory 18. března stejného roku. Kutná Hora se stala sedmým partnerským městem Remeše a zařadila se tak po bok Florencie (Itálie), Brazzaville (Kongo), Canterbury  (Velká Británie), Salzburgu (Rakousko), Cách (Německo), a Arlingtonu (USA).

Stručná charakteristika 
Podle legendy založil město Remeš jeden ze dvou zakladatelů Říma Remus. Právě od něho zřejmě odvodil své jméno galský kmen Rémů. Okolo roku 80 před Kristem na místě dnešní Remeš vybudovali Rémové opidum nazvané Durocortero (kulatá pevnost). Po římském záboru se Durocortero stalo centrem římské provincie Belgium. V dobách největší slávy mělo přes 30 000 obyvatel a bylo největším městem severně od Alp. Okolo roku 260 zde bylo založeno biskupství a v roce 498 pokřtil biskup Remi v Remeši franckého krále Chlodvíka. Důsledkem tohoto aktu bylo sjednocení světské a církevní moci, od kterého pozdější králové Francie odvozovali své právo vládnout. Tak se Remeš stala jejich korunovačním městem. Prvním francouzským králem korunovaným v Remeši byl roku 816 Ludvík Pious. Korunovační obřady obvykle trvaly asi pět hodin, zakončeny bývaly hostinou v paláci Tau a poutí k hrobu biskupa Remiho. 17. července 1429 přivedla Johanka z Arku do Remeše Karla VII, aby mu zde na hlavu vložila královskou korunu. Celkem bylo v Remeši korunováno 33 francouzských králů, posledním byl v roce 1825 Karel X. 
Prosperitu středověké Remeše ale nezajišťovaly pouze korunovace, ale také výroba látek a vína. Tvář města výrazně změnila průmyslová revoluce. Během devatenáctého století se počet jeho obyvatel zvýšil ze třiceti tisíc na přibližně čtyřnásobek.
Remeš byla těžce postižena první světovou válkou. 4. září 1914 do něho vstoupila německá armáda. Byla sice záhy vytlačena, ale obsadila okolní pevnosti, z nichž po tři a půl roku Remeš ostřelovala. Výsledkem bylo zničení 80% města a více než pět tisíc obětí z řad civilistů. Na samotnou katedrálu Notre-Dame dopadlo téměř tři sta granátů.
Druhá světová válka již Remeš tolik nezasáhla. Přesto se zde odehrál jeden z nejvýznamnějších dějinných aktů. 7. května 1945 ve 2 hodiny 41 minut ráno podepsal generál Alfred Jodl ve sborovně technického lycea bezpodmínečnou kapitulaci německých ozbrojených sil, která byla o den později v Berlíně ratifikována hlavami spojeneckých států.
8. července 1962 pak prezident Charles de Gaulle a kancléř Konrád Adenauer v katedrále Notre Dame  oficiálně stvrdili francouzsko-německé usmíření a počátek nových vztahů mezi oběma zeměmi.

Nejznámější památky (zapsané na listině světového dědictví UNESCO)
Cathédrale Notre-Dame
Basilique Saint-Remi
Palais du Tau
Musée-Abbaye Saint Remi

Šampaňské
Ve městě Remeš sídlí řada z nejznámějších světových výrobců šampaňského, kteří zde mají své sklepy, firemní obchody a muzea. Patří mezi ně například Champagne G. H. Martel & Cie, Champagne Veuve Clicquot-Ponsardin, Champagne Taittinger, Champagne G. H. Mumm, Champagne Ruinart, Champagne Canard-Duchêne, Champagne Lanson a Champagne Franken-Pommery.

Nejvýznamnější kulturní akce
Mezinárodní televizní festival RITV (březen)
Muzejní noc (květen)
Slavnosti Johanky z Arku (červen)
Remešský jazzový festival (listopad)

K o n t a k t :
Ville de Reims
Place de l’Hôtel de Ville
51096 Reims
France

Starosta: Mr. Arnaud Robinet
Místostarosta pro mezinárodní spolupráci a partnerská města: Mr. Benjamin Develey
telefon: 03 26 77 78 79  
fax: 03 26 77 77 30
e-mail: webmaster@mairie-reims_fr
Komunikace: francouzština, angličtina

Oficiální stránka města: 
www.ville-reims.fr (pouze francouzsky)
Turistické informace:
www.reims-tourisme.com (francouzsky)
www.reims-tourism.com (anglicky)

Neoficiální stránky Kutná Hora - Reims
www.reims.kutnahora.eu


Předchozí aktivity:
- červen 2008 – účast zástupců města na oslavách Johanky z Arku
- září 2008 – účast pana Lorenzi, prezidenta výboru pro spolupráci s Kutnou Horou 
  na Svatováclavských slavnostech – zajištění ochutnávky šampaňských vín
- duben 2009 – koncert dětského chrámového sboru z remešské katedrály v Kutné 
  Hoře (foto)
- červen 2009 - účast zástupců města na oslavách Johanky z Arku
- červen 2009 – prezentace Kutné Hory v rámci oslav Johanky z Arku
- květen 2010 – účast zástupců města na mezinárodní konferenci „Turismus v zemích V4“ v Kutné Hoře – účast jako hosté jednání
- červen 2010 – účast zástupců města na oslavách Johanky z Arku
- září 2010 – účast a prezentace šampaňského na Svatováclavských slavnostech
- říjen 2010 – prezentace vinařství v Remeši a setkání zástupců škol, příprava spolupráce na další období
- květen 2011 – účast starosty na oslavách 800. výročí remešské katedrály
- červen 2011 – účast zástupců města na oslavách Johanky z Arku
- září 2011 – účast a prezentace šampaňského na Svatováclavských slavnostech
- duben 2012 – účast zástupce města na ukončení projektu v programu COMENIUS, který probíhal za účasti VOŠ-SPŠ Kutná Hora a Lyceé Roosevelt v Remeši. Příprava další spolupráce obou měst.
- červen 2012 – účast zástupců města na oslavách Johanky z Arku
- září 2012 - účast a prezentace šampaňských vín na Svatováclavských slavnostech
- červen 2013 – prezentace Kutné Hory v Remeši na oslavách Johanky z Arku (2 stánky a vystoupení M.Karbana a H.Svatošové). Oslava 5. výročí vzájemné spolupráce a podepsání deklarace o další spolupráci oběma starosty.
- září 2013 – účast a prezentace šampaňského na Svatováclavských slavnostech
- prosinec 2013 – prezentace Kutné Hory na adventních trzích v Remeši – Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. a Krámek v Ruthardce – originální dárky pana Petra Sádla
- červen 2014 – účast zástupců města na oslavách Johanky z Arku
- září 2014 – návštěva místostarosty pro partnerská města v K.Hoře a prezentace šampaňských vín na Svatováclavských slavnostech.


Pravidelná a úspěšná spolupráce (účast v mezinárodních projektech) a návštěvy probíhají mezi pedagogy a studenty GJO a VOŠ-SPŠ s jejich partnerskými školami. Úspěšně spolupracují i naši vinaři.


text © Eva Hnátková, Mgr. Jindřich Bartoň
foto ©
 Ivo Šalátek, Josef Kremla, Jiří Franc

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » REMEŠ (F)

Nahoru