REMEŠ (F)

Remeš (Reims) je historické město s přibližně 250 tisíci obyvateli, centrum regionu Champagne nacházející se ve východní Francii. Velikostí se řadí mezi desítku největších francouzských měst, historickým významem patří na druhé místo hned za Paříž. Smlouva o partnerství byla podepsána oběma starosty v Remeši 23. února 2008 a následně schválena zastupitelstvem Kutné Hory 18. března stejného roku. Kutná Hora se stala sedmým partnerským městem Remeše a zařadila se tak po bok Florencie (Itálie), Brazzaville (Kongo), Canterbury  (Velká Británie), Salzburgu (Rakousko), Cách (Německo), a Arlingtonu (USA).

Stručná charakteristika 
Podle legendy založil město Remeš jeden ze dvou zakladatelů Říma Remus. Právě od něho zřejmě odvodil své jméno galský kmen Rémů. Okolo roku 80 před Kristem na místě dnešní Remeš vybudovali Rémové opidum nazvané Durocortero (kulatá pevnost). Po římském záboru se Durocortero stalo centrem římské provincie Belgium. V dobách největší slávy mělo přes 30 000 obyvatel a bylo největším městem severně od Alp. Okolo roku 260 zde bylo založeno biskupství a v roce 498 pokřtil biskup Remi v Remeši franckého krále Chlodvíka. Důsledkem tohoto aktu bylo sjednocení světské a církevní moci, od kterého pozdější králové Francie odvozovali své právo vládnout. Tak se Remeš stala jejich korunovačním městem. Prvním francouzským králem korunovaným v Remeši byl roku 816 Ludvík Pious. Korunovační obřady obvykle trvaly asi pět hodin, zakončeny bývaly hostinou v paláci Tau a poutí k hrobu biskupa Remiho. 17. července 1429 přivedla Johanka z Arku do Remeše Karla VII, aby mu zde na hlavu vložila královskou korunu. Celkem bylo v Remeši korunováno 33 francouzských králů, posledním byl v roce 1825 Karel X. 
Prosperitu středověké Remeše ale nezajišťovaly pouze korunovace, ale také výroba látek a vína. Tvář města výrazně změnila průmyslová revoluce. Během devatenáctého století se počet jeho obyvatel zvýšil ze třiceti tisíc na přibližně čtyřnásobek.
Remeš byla těžce postižena první světovou válkou. 4. září 1914 do něho vstoupila německá armáda. Byla sice záhy vytlačena, ale obsadila okolní pevnosti, z nichž po tři a půl roku Remeš ostřelovala. Výsledkem bylo zničení 80% města a více než pět tisíc obětí z řad civilistů. Na samotnou katedrálu Notre-Dame dopadlo téměř tři sta granátů.
Druhá světová válka již Remeš tolik nezasáhla. Přesto se zde odehrál jeden z nejvýznamnějších dějinných aktů. 7. května 1945 ve 2 hodiny 41 minut ráno podepsal generál Alfred Jodl ve sborovně technického lycea bezpodmínečnou kapitulaci německých ozbrojených sil, která byla o den později v Berlíně ratifikována hlavami spojeneckých států.
8. července 1962 pak prezident Charles de Gaulle a kancléř Konrád Adenauer v katedrále Notre Dame  oficiálně stvrdili francouzsko-německé usmíření a počátek nových vztahů mezi oběma zeměmi.

Nejznámější památky (zapsané na listině světového dědictví UNESCO)
Cathédrale Notre-Dame
Basilique Saint-Remi
Palais du Tau
Musée-Abbaye Saint Remi

Šampaňské
Ve městě Remeš sídlí řada z nejznámějších světových výrobců šampaňského, kteří zde mají své sklepy, firemní obchody a muzea. Patří mezi ně například Champagne G. H. Martel & Cie, Champagne Veuve Clicquot-Ponsardin, Champagne Taittinger, Champagne G. H. Mumm, Champagne Ruinart, Champagne Canard-Duchêne, Champagne Lanson a Champagne Franken-Pommery.

Nejvýznamnější kulturní akce
Mezinárodní televizní festival RITV (březen)
Muzejní noc (květen)
Slavnosti Johanky z Arku (červen)
Remešský jazzový festival (listopad)

K o n t a k t :
Ville de Reims
Place de l’Hôtel de Ville
51096 Reims
France
 
Remešské informační centrum

Web: https://www.reims-tourism.com/


SPOLUPRÁCE :

Rokem 2008 začala aktivní spolupráce mezi oběma městy a to zejména mezi studenty Gymnázia JO a VOŠ-SPŠ s jejich partnerskými Lycei v Remeši. Kutná Hora přivítala např. Dětský chrámový sbor z remešské katedrály a již několikrát i profesionální soubor Allegri. Pravidelně představuje Remeš na Svatováclavských slavnostech svá šampaňská vína. Kutná Hora se v Remeši prezentovala v rámci 5. výročí spolupráce a poté i na vánočních trzích. U příležitosti deseti let vzájemné spolupráce se v Remeši představil  USPS Tyl nejen koncertem v sále remešské hudební akademie, ale i vystoupením v rámci otevření rekonstruovaného náměstí před remešskou radnicí v květnu 2019.
 
 
Pravidelná a úspěšná spolupráce (účast v mezinárodních projektech) a návštěvy probíhají mezi pedagogy a studenty GJO a VOŠ-SPŠ s jejich partnerskými školami. Úspěšně spolupracují i naši vinaři.


text © Eva Hnátková, Mgr. Jindřich Bartoň
foto ©
 archiv Remeš

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » REMEŠ (F)

Nahoru