EGER (H)

Partnerská smlouva mezi maďarským Egerem a Kutnou Horou byla v našem městě podepsána dne 20.9.2001 za účasti maďarského prezidenta.
Eger se nachází v severovýchodní části Maďarska v župě Heves v údolí vulkanického pohoří Bükk, které je předhůřím největšího maďarského pohoří Mátra. Eger má kolem 70.000 obyvatel a je významným kulturním a administrativním centrem pro celou župu Heves.

Stručná charakteristika
Eger je krásným barokním městem s tisíciletou historií. Území bylo obydleno již před 3000 lety, o čemž svědčí archeologické nálezy. Jako město je znám až od doby postavení hradu a kostela králem Štefanem. Hrálo důležitou ekonomickou a strategickou roli. Nezapomenutelná pro všechny občany Egeru je porážka Turků v roce 1552, kterou byly na dlouhou dobu zastaveny nájezdy tureckých vojsk.
Eger je rovněž znám svými lázněmi. Vyvěrá zde na povrch, z hloubky až 700 metrů, množství horkých pramenů a termální lázně poskytují i mnoho dalších aktivit. Unikátní jsou i historické turecké lázně, které jsou dodnes využívány lázeňskými hosty.
Svahy v okolí Egeru jsou celé posety vinohrady a oblast produkuje velké množství vín, z nichž nejznámější je asi „Bull’s Blood“ – Egri Bicavér. Tato oblast produkuje ročně kolem 33.000 hektolitrů kvalitního vína. O vinicích je zmínka již v 15. století a místní víno je oblíbené pro svůj vynikající bouquet, sílu a „oheň“.

Nejvýznamnější historické památky
Egerský hrad se sítí podzemních chodeb
Liceum s knihovnou, kaplí a astronomickou věží
Basilika (druhý největší kostel v Maďarsku)
Széchenyi utca – pěší zóna s historickými domy
Minaret
Turecké lázně

Nejvýznamnější kulturní akce
Egerský jarní festival – současné umění a folklorní program – březen
Léto múz – lidová slavnost  - červen
Přehlídka vojenských hudeb – červen
Slavnost egerského hradu – lidová veselice na hradě – červenec
Agria-mezinárodní setkání lidových tanečníků – srpen
Požehnání vína – duchovní a lidová slavnost - prosinec

K o n t a k t :
Radnice – Eger Town Hall - současný starosta pan László HABIS (období 2014-2018)
Kancelář pro turismus a kulturu
Dobó tér 8
3300 Eger
tel. +36 36 413321
fax +36 36 310687
e-mail: generalne.eniko@ph_eger_hu  (komunikace v angličtině)
web: www.eger.hu   

Předchozí aktivity :
- březen 2002 – výstava kutnohorských umělců v Egeru v rámci 2. mezinárodního jarního festivalu
- září 2002 – prezentace Kutné Hory na 10. veletrhu Agria – stánek na mezinárodním veletrhu – velmi úspěšné
- 24.9.2002 – Český den v Egeru – za podpory Philips Morris ČR a Velvyslanectví ČR v Budapešti
- 6. – 7.6.2003 Dny Egeru v Kutné Hoře
- 26.10.2003 – přijetí 42 učitelů z Egeru 
- březen 2004 – projekt V4 v Egeru – „ochrana kulturního dědictví v partnerských městech“ – účast Kutné Hory v oblastech : kulturní dědictví, média a řemesla
- červen 2005 – účast skupiny (9 dětí + 1 doprovod) ze ZŠ Jana Palacha na „Mezinárodním školním táboře v Egeru“ - 
- červenec 2005 – účast na projektu „společně v Evropě“ – pro mládež – výtvarníci – 5 dívek ze ZUŠ se účastnily „Uměleckého tábora“ – projekt s přispěním V4
- duben 2006 – Dny Kutné Hory v Egeru
- srpen 2006 – účast skupiny (9 dětí + 1 doprovod) ze ZŠ Jana Palacha na „Mezinárodním školním táboře v Egeru“
- 31.5. – 1.6.2007 – Dny Egeru a Kremnice v Kutné Hoře – setkání partnerských měst
- Přelom července a srpna 2007 – účast zástupců města – umělecká řemesla - na „Středověkých trzích“ v rámci spolupráce partnerských měst
- září 2007 – účast maďarských vinařů na Svatováclavských slavnostech v Kutné Hoře
- listopad 2007 – účast Městské knihovny Kutná Hora na projektu „Zkušenosti ze služeb regionálních knihoven v členských státech EU“ 
- březen 2008 – účast na projektu „Evropa pro občany – rok kulturní konverzace v EU“, Prezentace Kutné Hory v Egeru – výstava, propagace a úspěšné vystoupení skupiny Sugar Beet pod vedením M. Řepy.
– září 2009 – účast studentů GJO na projektu „Poklady karpatského regionu“ v Egeru
- květen 2010 - účast zástupců města na mezinárodní konferenci „Turismus v zemích V4“ v Kutné Hoře
- duben 2011 – účast Kutné Hory na Dnu Evropy v Egeru (propagace města a kultura)
- září 2011 – účast zástupců města na Svatováclavských slavnostech v Kutné Hoře a prezentace egerských vín
- září 2012 - účast na mezinárodním setkání občanských iniciativ včetně konference „17th Feast of Eger“ projekt s podporou International Visegrad Fund – prezentace města a příspěvek na konferenci
- říjen 2013 – pilotní akce – výměny občanů obou měst – výměny do rodin – první návštěva v Egeru 11 občanů Kutné Hory.
- červenec 2014 – pilotní akce – výměny občanů obou měst – výměny do rodin – první návštěva maďarských přátel v Kutné Hoře - 15 občanů Egeru.


text © Eva Hnátková
foto ©
 archiv MěÚ K. Hora

 

https://www.youtube.com/watch?v=CK3XEmsX9Sw

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » EGER (H)

Nahoru