EGER (H)

Partnerská smlouva mezi maďarským Egerem a Kutnou Horou byla v našem městě podepsána dne 20.9.2001 za účasti maďarského prezidenta.
Eger se nachází v severovýchodní části Maďarska v župě Heves v údolí vulkanického pohoří Bükk, které je předhůřím největšího maďarského pohoří Mátra. Eger má kolem 70.000 obyvatel a je významným kulturním a administrativním centrem pro celou župu Heves.

Stručná charakteristika
Eger je krásným barokním městem s tisíciletou historií. Území bylo obydleno již před 3000 lety, o čemž svědčí archeologické nálezy. Jako město je znám až od doby postavení hradu a kostela králem Štefanem. Hrálo důležitou ekonomickou a strategickou roli. Nezapomenutelná pro všechny občany Egeru je porážka Turků v roce 1552, kterou byly na dlouhou dobu zastaveny nájezdy tureckých vojsk.
Eger je rovněž znám svými lázněmi. Vyvěrá zde na povrch, z hloubky až 700 metrů, množství horkých pramenů a termální lázně poskytují i mnoho dalších aktivit. Unikátní jsou i historické turecké lázně, které jsou dodnes využívány lázeňskými hosty.
Svahy v okolí Egeru jsou celé posety vinohrady a oblast produkuje velké množství vín, z nichž nejznámější je asi „Bull’s Blood“ – Egri Bicavér. Tato oblast produkuje ročně kolem 33.000 hektolitrů kvalitního vína. O vinicích je zmínka již v 15. století a místní víno je oblíbené pro svůj vynikající bouquet, sílu a „oheň“.

Nejvýznamnější historické památky
Egerský hrad se sítí podzemních chodeb
Liceum s knihovnou, kaplí a astronomickou věží
Basilika (druhý největší kostel v Maďarsku)
Széchenyi utca – pěší zóna s historickými domy
Minaret
Turecké lázně

Nejvýznamnější kulturní akce
Egerský jarní festival – současné umění a folklorní program – březen
Léto múz – lidová slavnost  - červen
Přehlídka vojenských hudeb – červen
Slavnost egerského hradu – lidová veselice na hradě – červenec
Agria-mezinárodní setkání lidových tanečníků – srpen
Požehnání vína – duchovní a lidová slavnost - prosinec

K o n t a k t :
Informační centrum v Egeru
Bajesy-Zsilinszky Endre utca 9
3300 Eger
Tel. +36 36 517715
e-mail: eger@tourinform_hu
web: https://visiteger.com/

SPOLUPRÁCE :

Spolupráce s Egerem je od počátku velmi aktivní, obě města spolupracovala na řadě projektů podporovaných z fondů V4 i EU zejména v oblasti kultury, turismu, vzdělávání a činnosti neziskových organizací. Spolupracovaly i školy, knihovna a neziskové organizace.

Několikrát se Kutná Hora představila v Egeru a naopak, kutnohorské děti se několikrát zúčastnily i Mezinárodního školního tábora v Egeru. Již řadu let má partnerskou školu v Egeru Základní škola Žižkov a uskutečňuje vzájemné výměny.

Od roku 2013 probíhal i projekt výměny občanů obou měst, který bude zakončen v roce 2020 v Kutné Hoře.


 text © Eva Hnátková
foto ©
 archiv Města Eger

 

https://www.youtube.com/watch?v=CK3XEmsX9Sw

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » EGER (H)

Nahoru