BINGEN AM RHEIN (D)

Bingen am Rhein leží v mohučsko-bingenském okrese a je součástí spolkové země Porýní-Falc. Město se rozkládá na 37,74 m2 na levém břehu řeky Rýn v nadmořské výšce pouhých 89 m.n.m. a má kolem 25.000 obyvatel.

Stručná charakteristika
Bingen leží na soutoku dvou řek - Rýna a Nahe – a právě toto místo je jižní hranicí „Údolí středního Horního Rýna“, které je zapsáno na Listinu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Řeka lemovaná strmými vinicemi, které chrání pohádkové hrady na obou jejích břehách, je opravdu místem kouzelným. Jen stěží si člověk dokáže představit, kolik práce a námahy musí vinaři vynaložit při obdělávání a sklizni těchto terasovitých vinic lemujících řeku Rýn.

Původní keltská osada byla zabrána Římany a poté během staletí město procházelo různými obdobími (jmenujme alespoň součást majetku mohučského arcibiskupa či pohraniční město v období Napoleonských válek, kdy levý břeh rýna byl okupován Francouzi).

Bingen je nyní moderním městem, které žije bohatým kulturním a společenským životem. V roce 2008 přebudované nábřeží Rýna láká nejen turisty a návštěvníky, ale i obyvatele k příjemnému posezení v parcích, kavárnách či hospůdkách na břehu Rýna.

Nejvýznamnější historické památky
Drusův most s kaplí – jeden z nejstarších kamenných mostů v Německu
Starý přístavní jeřáb z roku 1613
Rochova kaple
Bazilika sv. Martina
Myší věž
Hrad Klopp – současné sídlo radnice

Kulturní události
Festival sektu v polovině května
Romantická noc s vínem koncem května
Jazzový festival v červnu
Rýn v plamenech – oslava světla v červenci
Festival vína – jedenáctidenní festival v září

K o n t a k t  :
Touristinformation
Rheinkai 21
55411 Bingen am Rhein
Tel. +49 6721184200
Fax +49 6721184214
e-mail: touristinformation@bingen_de
web: www.bingen.de

SPOLUPRÁCE:

Partnerství iniciované Středočeským krajem, který úzce spolupracuje se spolkovou zemí Porýní-Falc, se připravovalo od roku 2011 a v květnu 2012 byla v Bingenu podepsána deklarace o vzájemné spolupráci a partnerství starosty obou měst.

Kromě výměny zastupitelů, kteří se s partnerským městem seznámili, se Bingen prezentoval i na Svatováclavských slavnostech, němečtí novináři i představitelé města z oblasti turismu a školství navštívili Kutnou Horu v období Královského stříbření. V roce 2015 byla v Bingenu otevřena „Kutnohorská zahrada“ navržená Ing. Adélou Jiránkovou a v témže roce se naše město prezentovalo v rámci adventních trhů v Bingenu.

S cílem zahrnout do aktivit i občany obou měst byl v roce 2017 zahájen pilotní projekt „výměna občanů obou měst“, který zatím zdárně pokračuje.

Snahou obou radnic je rozšíření spolupráce i na oblast kulturní a sportovní či zahájení partnerství škol.


 

text ©  Eva Hnátková
foto © archiv MěÚ K. Hora

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » BINGEN AM RHEIN (D)

Nahoru