BINGEN AM RHEIN (D)

Bingen am Rhein leží v mohučsko-bingenském okrese a je součástí spolkové země Porýní-Falc, se kterou úzce spolupracuje i Středočeský kraj. Město se rozkládá na 37,74 m2 na levém břehu řeky Rýn v nadmořské výšce pouhých 89 m.n.m. a má kolem 25.000 obyvatel.

Stručná charakteristika
Bingen leží na soutoku dvou řek - Rýna a Nahe – a právě toto místo je jižní hranicí „Údolí středního Horního Rýna“, které je zapsáno na Listinu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Řeka lemovaná strmými vinicemi, které chrání pohádkové hrady na obou jejích břehách, je opravdu místem kouzelným. Jen stěží si člověk dokáže představit, kolik práce a námahy musí vinaři vynaložit při obdělávání a sklizni těchto terasovitých vinic lemujících řeku Rýn.

Původní keltská osada byla zabrána Římany a poté během staletí město procházelo různými obdobími (jmenujme alespoň součást majetku mohučského arcibiskupa či pohraniční město v období Napoleonských válek, kdy levý břeh rýna byl okupován Francouzi).

Bingen je nyní moderním městem, které žije bohatým kulturním a společenským životem. V roce 2008 přebudované nábřeží Rýna láká nejen turisty a návštěvníky, ale i obyvatele k příjemnému posezení v parcích, kavárnách či hospůdkách na břehu Rýna.

Nejvýznamnější historické památky
Drusův most s kaplí – jeden z nejstarších kamenných mostů v Německu
Starý přístavní jeřáb z roku 1613
Rochova kaple
Bazilika sv. Martina
Myší věž
Hrad Klopp – současné sídlo radnice

Kulturní události
Festival sektu v polovině května
Romantická noc s vínem koncem května
Jazzový festival v červnu
Rýn v plamenech – oslava světla v červenci
Festival vína – jedenáctidenní festival v září

K o n t a k t  :
Touristinformation
Rheinkai 21
55411 Bingen am Rhein
Tel. +49 6721184200
Fax +49 6721184214
e-mail:
web: www.bingen.de


Předchozí aktivity:
- červen 2011 – první návštěva zástupců Kutné Hory v Bingenu – příprava spolupráce
- září 2011 – první návštěva starostky a zástupců města v Kutné Hoře a zároveň prezentace rýnských vín na Svatováclavských slavnostech
- květen 2012 - starostové obou měst podepisují v Bingenu deklaraci o vzájemné spolupráci
- září 2012 – účast dvou vinařů s prezentací rýnských vín na Svatováclavských slavnostech
- září 2012 – návštěva zástupců radnice a místních i zemských novinářů v Kutné Hoře – seznámení se s novým partnerským městem
- červenec 2013 – návštěva zastupitelů města v Bingenu – seznámení se s novým partnerským městem
- červen 2014 – představitelé města a zástupci z oblasti turismu a školství navštívili Kutnou Horu v rámci Královského stříbření. Byla projednána realizace „Kutnohorské zahrady“ v Bingenu a naplánovány další kroky k přípravě její realizace v roce 2015

text ©  Eva Hnátková
foto © archiv MěÚ K. Hora

přiložené obrázky:

1545_DSCF0066 1545_DSCF0108 1545_DSCF0024 1545_DSCF0025 1545_DSCF0034 1545_DSCF0086 
1545_DSCF0088 1545_DSCF0110 1545_DSCF0114 1545_DSCF0126 1545_DSCF0136 1545_Bingen-znak 

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » BINGEN AM RHEIN (D)

Nahoru