KAMENEC PODOLSKI (UA)

První zmínka o Kamenci Podolském pochází z roku 1062, brzy se stal druhým nejvýznamnějším sídlem v Kyjevské Rusi.Ve třináctém a čtrnáctém století bylo město součástí Haličsko-volyňského knížectví, v roce 1374 mu bylo uděleno tzv. Magdeburské právo, které zaručovalo vysoký stupeň autonomie v mnoha oblastech. Následoval tatarsko-mongolský vpád, v polovině 14. století byl Kamenec okupován Litvou, roku 1430 Polskem. V této době se svým významem rovnal Kyjevu a Lvovu. V roce 1672 přišlo dobytí Turky, v roce 1699 navrácení Polsku. Při tzv. třetím dělení Polska roku 1793 bylo město spolu s celou pravobřežní Ukrajinou začleněno do Ruské říše a stalo se správním střediskem Podolské gubernie. V roce 1919 zde šest měsíců bylo hlavní město Ukrajinské republiky, vedené legendárním hejtmanem Simonem Petljurou. Po jejím potlačení bylo jako trest hlavní město gubernie přeneseno do města Chmelnickij, kde se nachází dodnes.

Mimořádně pestrá historie zanechala své stopy v architektuře i národnostním složení. Mezi současnými zhruba 100 000 nechybí vedle Ukrajinců a Rusů také Arméni. Nachází se zde chrámy pravoslavné, katolické i arménské, stejně jako mešita. Pouze synagoga padla za oběť II. světové válce.

Historicky nejcennější je unikátní centrum města, prakticky nepoznamenané vlivy 20. století. Nejnavštěvovanější je ale monumentální Stará pevnost, spojená s počátky města v 11. století. Obdivovat lze množství chrámů i kaňon řeky Smotryče, přítoku Dněstru.

Zcela právem proto město usiluje o své zapsání na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kamenec Podolský je v oblasti mezinárodních vztahů velmi agilní. Má celkem devatenáct partnerských měst v Evropě, ale i USA a Číně. Smlouva o partnerství mezi Kamencem Podolským a Kutnou Horou byla podepsána starosty obou měst 4. října 2008 a schválena zastupitelstvem města Kutné Hory 9. prosince 2008.

Kontakt:

Department of Tourism
of Kamyanets-Podilskiy City Council
Maydan Vidrodzhennia, 1
Kamyanets-Podilskiy city,
Khmelnytska oblast
32300, Ukraine
tel. +380-3849-50731
fax +380-3849-50731
www.kam-pod.gov.ua


 

SPOLUPRÁCE :

Dohoda o přátelství a spolupráci obou měst byla podepsána v říjnu 2008 a vzhledem ke vzdálenosti obou měst i těžké dosažitelnosti letecké se uskutečnily za celou dobu pouze dvě návštěvy v Kamenci Podolském - jedna na začátku partnerství a druhá v roce 2019.

Spíše Kutnou Horu navštěvovali zástupci samosprávy či studenti z tohoto partnerského města. V říjnu 2014 naše město zorganizovalo i materiální sbírku na pomoc Ukrajině na základě žádosti z Kamence Podolského.

U příležitosti 100. výročí založení ČSR přijela i delegace z tohoto partnerského města a byly diskutovány možnosti další vzájemné spolupráce.


 
 
text ©
 Mgr. Jindřich Bartoň, Eva Hnátková
foto ©
  archiv Kamenec Podolski

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » KAMENEC PODOLSKI (UA)

Nahoru