KAMENEC PODOLSKI (UA)

První zmínka o Kamenci Podolském pochází z roku 1062, brzy se stal druhým nejvýznamnějším sídlem v Kyjevské Rusi.Ve třináctém a čtrnáctém století bylo město součástí Haličsko-volyňského knížectví, v roce 1374 mu bylo uděleno tzv. Magdeburské právo, které zaručovalo vysoký stupeň autonomie v mnoha oblastech. Následoval tatarsko-mongolský vpád, v polovině 14. století byl Kamenec okupován Litvou, roku 1430 Polskem. V této době se svým významem rovnal Kyjevu a Lvovu. V roce 1672 přišlo dobytí Turky, v roce 1699 navrácení Polsku. Při tzv. třetím dělení Polska roku 1793 bylo město spolu s celou pravobřežní Ukrajinou začleněno do Ruské říše a stalo se správním střediskem Podolské gubernie. V roce 1919 zde šest měsíců bylo hlavní město Ukrajinské republiky, vedené legendárním hejtmanem Simonem Petljurou. Po jejím potlačení bylo jako trest hlavní město gubernie přeneseno do města Chmelnickij, kde se nachází dodnes.

Mimořádně pestrá historie zanechala své stopy v architektuře i národnostním složení. Mezi současnými zhruba 100 000 nechybí vedle Ukrajinců a Rusů také Arméni. Nachází se zde chrámy pravoslavné, katolické i arménské, stejně jako mešita. Pouze synagoga padla za oběť II. světové válce.

Historicky nejcennější je unikátní centrum města, prakticky nepoznamenané vlivy 20. století. Nejnavštěvovanější je ale monumentální Stará pevnost, spojená s počátky města v 11. století. Obdivovat lze množství chrámů i kaňon řeky Smotryče, přítoku Dněstru.

Zcela právem proto město usiluje o své zapsání na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kamenec Podolský je v oblasti mezinárodních vztahů velmi agilní. Má celkem devatenáct partnerských měst v Evropě, ale i USA a Číně. Smlouva o partnerství mezi Kamencem Podolským a Kutnou Horou byla podepsána starosty obou měst 4. října 2008 a schválena zastupitelstvem města Kutné Hory 9. prosince 2008.

K o n t a k t :
Mr. Michailo Simaškevič - starosta
Kamyanets-Podilskiy City Council
Maidan Vidrodzhennya, 1
Kamyanets-Podilsky
32300, Ukraine
telefon: +38 03849 507 31
fax: +38 03849 506 00
web: www.city.kp.km.ua

starosta: Anatolij Nesťeruk
komunikace: ruština

Předchozí aktivity:
- listopad 2008 – návštěva zástupců města v Kutné Hoře
- květen 2010 – účast zástupců města na mezinárodní konferenci „Turismus v zemích V4“ v Kutné Hoře
- červenec 2014 – přijetí studentů z Kamence Podolského včetně prohlídky Kutné Hory v rámci projektu „Máme přátele na celé planetě“
- říjen 2014 – organizována sbírka na pomoc Ukrajině na základě žádosti partnerského města


text ©
 Mgr. Jindřich Bartoň
foto ©
 PhDr. Vladimír Zubov, archiv Kamenec Podolski

Home » Městský úřad » Samospráva » Partnerská města » KAMENEC PODOLSKI (UA)

Nahoru