Rok 2021

1. INFO-01-2021  Tlaková kanalizace a ČOV v Podvekách

2. INFO-02-2021  Skladování hnoje v Žandově čp. 6

3. INFO-04-2021  Bytový dům Benešova čp. 647, 648, 649

4. INFO-05-2021  Exekuční řízení vedené proti nezletilým osobám

5. INFO-06-2021  Přestupky spočívající v porušení zákazu volného pohybu po 21.hod

6. INFO-07-2021  Honitba Zruč nad Sázavou

7. INFO-08-2021  Organizace a společnosti Města K.Hora, veřejné zakázky

8. INFO-09-2021  Úsekové měření rychlosti

9. INFO-10-2021  Ochrana před "nenosiči" respirátorů

10. INFO-11-2021  Parkování vozidel MÚ KH

11. INFO-12-2021  Informace o rozhodnutích stav. úřadu od 01.10.2020 do 31.12.2020

12. INFO-13-2021  Předání spisu odvolacímu úřadu

13. INFO-14-2021  Honitba Zruč nad Sázavou

14. INFO-15-2021  Honitba Zruč nad Sázavou

15. INFO-16-2021  Akademický výzkum pro SVOČ

16. INFO-17-2021  Zajištění bezplatného přístupu k internetu

17. INFO-18-2021  Sankce za dopr. přestupek, fáze jeho řešení

18. INFO-19-2021  Vedoucí oddělení AUD

19. INFO-20-2021  Informace o rozhodnutích stav. úřadu od 01.01.2021 do 31.03.2021

20. INFO-21-2021  Náklady na externí právní služby v I. čtvrtletí 2021

21. INFO-22-2021  Lovecké lístky vydané cizincům v letech 2016-2020

22. INFO-23-2021  Nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem K.Hora a KH TEBIS, s.r.o.

23. INFO-24-2021  Informace o kontrole v PO Školní jídelny KH

24. INFO-25-2021  Úsekové měření rychlosti

25. INFO-26-2021  Úsekové měření rychlosti

26. INFO-27-2021  Odprodej bytových jednotek v ul. Benešova čp. 647-649

27. INFO-28-2021  Spolupráce s Čínou

28. INFO-29-2021  Úsekové měření rychlosti

29. INFO-30-2021  Úsekové měření rychlosti

30. INFO-31-2021  Úsekové měření rychlosti

31. INFO-32-2021  Informace o rozhodnutích stav. úřadu od 01.04.2021 do 30.06.2021

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. » Rok 2021

Nahoru