CALENDARIUM CUTHNA 2024

Cílem zásad kategorie Calendarium Cuthna je podporovat vybrané významné kutnohorské projekty v oblasti kultura.

ZÁSADY KATEGORIE CALENDARIUM CUTHNA

Cílem zásad kategorie Calendarium Cuthna je podporovat vybrané významné projekty v oblastech kultura. Zařazením do kategorie Calendarium Cuthna je projektu automaticky udělena záštita města. Při výběru se klade důraz na vytváření kulturního a společenského prostředí, resp. jsou podporovány akce, které mohou prospět rozvoji kvality života a přispět dobrému jménu města Kutná Hora. Výběrem projektů do kategorie Calendaria Cuthna rada města Kutná Hora definuje priority v dané dotační oblasti.

CALENDARIUM CUTHNA 2024 - ZÁSADY

Přehled vybraných a podpořených projektů zařazených do kategorie Calendarium Cuthna 2024.
CALENDARIUM CUTHNA 2024 - VYBRANÉ A PODPOŘENÉ PROJEKTY

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » CALENDARIUM CUTHNA 2024

Nahoru