VÝZVA SPRÁVCE HŘBITOVA

Vážení uživatelé hrobových míst, vážení návštěvníci,

 

naše hřbitovy již delší dobu prochází pozitivní proměnou. Jsou vizitkou každé obce, jelikož je propojuje historie a úcta k našim předkům i členům rodin jakkoliv se podíleli na jejím  rozvoji, anebo zde pouze žili. A stejně tomu bude ve vztahu k současné i budoucím generacím. Řádnou péči si zaslouží a podílet se na ní musíme všichni – včetně každého z vás.

 

Provozování hřbitovů se řídí legislativou a podmínky jejich správy řádem veřejného pohřebiště (dále jen Řád). Po dosavadních zkušenostech vím, jak oboustranně náročné je si každý závazek ohlídat, a dojde-li k pochybení, tak poté i vymáhat a zjednat nápravu. Proto vás prosím, abyste tuto Výzvu k nejpalčivějším problémům, ale i celý Řád respektovali a se správcem hřbitova spolupracovali.  Provozovateli jsem doručil nové požadavky, aby pro vás návštěvy hřbitovů byly komfortnější. 

 

Z důvodu bezpečnosti při provádění údržbových prací, pohybu mezi hroby, vzhledu a pořádku na hřbitovech  vás prosím, abyste nejpozději do 31.3.2024 odstranili veškeré nádoby, nářadí a jiné předměty, které máte umístěné u vašich hrobů mimo plochu pronajatého hrobového místa a to bez výjimky!

Umístění těchto předmětů na hřbitově zakazuje Řád, Čl.2, odst. 12, cituji: Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.  

To samé platí o ukládání vzpomínkových předmětů u kolumbárií odst. 2, cituji: U kolumbárií není dovoleno  umisťovat vázy, svíčky, lampičky, věnečky, kytice a jiné vzpomínkové předměty mimo prostor skřínky.

Řád pamatuje i na výsadbu zeleně v areálu hřbitova odst. 10, cituji: Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé zeleně a provádět novou výsadbu mimo plochy pronajatých hrobových míst. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

Umísťování laviček řeší odst. 11, cituji: Pevné a přenosné lavičky instaluje na pohřebišti pouze provozovatel (správce hřbitova). Návštěvníkům není dovoleno zřizovat a instalovat lavičky. V případě, že k tomuto dojde, lavičky budou z areálu odstraněny.

Pohyb aut po areálu upravuje odst. 7, cituji: S motorovými a jinými vozidly lze na pohře­biště vjíždět pouze se souhlasem správce.

 

 

Děkuji za pochopení a dosavadní spolupráci, které si velice vážím.

 

Josef Kraus

vedoucí správy hřbitova

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Tiskové zprávy města Kutná Hora » VÝZVA SPRÁVCE HŘBITOVA

Nahoru