Účet Městského úřadu k přijímání darů

Občané a firmy, kteří by chtěli přispět na účet města jakoukoli finanční částkou, mohou tak učinit na účet města číslo účtu je 8248-444212389/0800
IBAN: CZ2508000082480444212389; BIC: GIBACZPX; var. symbol: 2321

Dárci mají možnost si odečíst hodnotu bezúplatného plnění – daru od základu daně, a to ve smyslu a za podmínek vymezených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Potvrzení za váš dar vystavíme po odeslání vyplněného formuláře: 

Žádost o potvrzení daru →  odešlete  na email uvedený ve formuláři.

V žádosti je možné určit i případné využití daru.

Pro platbu můžete využít QR kód ( po načtení QR kódu ručně doplňte částku )  – do poznámky se může vyplnit případný účel daru, jinak se bude jednat o dar neúčelový

Poznámka: Jak z hlediska poplatníků daně z příjmů fyzických osob tak z hlediska poplatníků daně z příjmů právnických osob jsou podmínky pro odpočet od základu daně v podobě bezúplatného plnění obdobné. Dle § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, lze od základu daně sníženého podle § 34 tohoto zákona odečíst hodnotu bezúplatného plnění (tj. dar finančních prostředků bez úroků) poskytnutého mimo jiné obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní.

QRkod_DAR_VS2321.png

Město bude zde na tomto místě průběžně informovat o výši darů, ale i výdajích z těchto darů uhrazených.

pdf.pnginformace_ucet_dary_04_09_2023.pdf, soubor typu pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Účet Městského úřadu k přijímání darů

Nahoru