Účet Městského úřadu k přijímání darů

Občané a firmy, kteří by chtěli přispět na účet města jakoukoli finanční částkou, mohou tak učinit na účet města číslo účtu je 8248-444212389/0800
IBAN: CZ2508000082480444212389; BIC: GIBACZPX; var. symbol: 2321

Dárci mají možnost si odečíst hodnotu bezúplatného plnění – daru od základu daně, a to ve smyslu a za podmínek vymezených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Potvrzení za váš dar vystavíme po odeslání vyplněného formuláře: 

Žádost o potvrzení daru →  odešlete  na email uvedený ve formuláři.

V žádosti je možné určit i případné využití daru.

Pro platbu můžete využít QR kód ( po načtení QR kódu ručně doplňte částku )  – do poznámky se může vyplnit případný účel daru, jinak se bude jednat o dar neúčelový

Pokud chcete, aby byl váš dar využit pro aktuální situaci na Ukrajině - do poznámky vyplňte účel daru UKRAJINA nebo KAMENEC PODOLSKÝ (partnerské město Kutné Hory).

QRkod_DAR_VS2321.png

Město bude zde na tomto místě průběžně informovat o výši darů, ale i výdajích z těchto darů uhrazených.

pdf.pnginformace_účet_dary 2022 05 03.pdf (149,81 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Účet Městského úřadu k přijímání darů

Nahoru