Rok 2022

 1. INFO_01_2022  Rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků

 2. INFO_02_2022  Rozhodnutí vydaná stavebním úřadem od 01.10.2021 do 31.12.2021

 3. INFO_03_2022  Projednání územního plánu Obce Zbizuby

 4. INFO_04_2022  Projednání územního plánu Obce Zbizuby

 5. INFO_05_2022  Náklady na administraci veřejných zakázek v letech 2017-2019

 6. INFO_06_2022  Náklady na externí právní služby v letech 23017-2019

 7. INFO_07_2022  Technické vybavení Městské policie KH na měření okamžité rychlosti vozidel

 8. INFO_08_2022  Výpůjčky majetku Města Kutná Hora

 9. INFO_09_2022  Stacionární radary k úsekovému měření rychlosti vozidel

10. INFO_11_2022  Souhlasy a rozhodnutí o odstranění staveb

11. INFO_12_2022  Spisová služba Městského úřadu Kutná Hora

12. INFO_13_2022 Vyvěšení ukrajinské státní vlajky

13. INFO_14_2022  Likvidace splaškových vod z RD

14. INFO_15_2022  Rozhodnutí vydaná stav. úřadem od 01.01.2022 do 31.03.2022

15. INFO_16_2022  Vydání správního rozhodnutí o přestupku

16. INFO_17_2022  Příkaz odboru dopravy - Úsekové měření rychlosti

17. INFO_18_2022  Usnesení RM č. 157/22 o vyvěšení ukrajinské státní vlajky

18. INFO_20_2022  Zásady pro spolupráci s investory

19. INFO_21_2022  Souhlasy a rozhodnutí o odstranění staveb

20. INFO_22_2022  Jak bylo naloženo s penězi vybranými za překročení rychlosti

21. INFO_23_2022  Kopie soupisu součástí spisu MKH/152905/2021

22. INFO_24_2022  Úsekové měření rychlosti

23. INFO_25_2022  Úsekové měření rychlosti - statistiky

24. INFO_26_2022  Zadržení řidičského průkazu

25. INFO_27_2022  Průměrná měsíční odměna starosty

26. INFO_29_2022  Počet pokut udělených řidičům vozidel 30.10.2022 v ul. Slévárenské

27. INFO_31_2022  Zajištění energií pro Město Kutná Hora na rok 2023

28. INFO_32_2022 Odměny vedoucích

29. INFO_33_2022 Vybavení kanceláře místostarosty

30. INFO-33-2022 II Vybavení kanceláře místostarosty - kompletní , soubor typu pdf, (1,86 MB)

INFO Výroční zpráva za rok 2022, soubor typu pdf, (35,61 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. » Rok 2022

Nahoru