Rok 2020

1. INFO-01-2020 - poloha radarů na měření rychlosti

2. INFO-02-2020 - odpojování staveb od systému CZT

3. INFO-03-2020 - myslivecká sdružení na území ORP Kutná Hora

4. INFO-04-2020 - finanční investice Města K.Hora 2017-2019

5. INFO-05-2020 - změna územního plánu

6. INFO-06-2020 - úsekové měření rychlosti

7. INFO-07-2020 - rozhodnutí o kácení stromů

8. INFO-08-2020 - mediace v praxi OSPOD

9. INFO-09-2020 - cyklostezka - rozhodnutí o kácení stromů

10. INFO-10-2020 - zpracování Územního plánu Kutná Hora

11. INFO-11-2020 - finanční podpora sportu

12. INFO-12-2020 - přestupkové řízení

13. INFO-13-2020 - stavební povolení, územní souhlas, ohlášení stavby

15. INFO-15-2020 - doprava

16. INFO-16-2020 - OSPOD

       Odpověď II._- bod 6.pdf

17. INFO-17-2020 - pochybení úředníků

18. INFO-18-2020 - autoškoly v obvodu ORP Kutná Hora

19. INFO-19-2020 - kontroly skladování hnoje v obci Žandov

20. INFO-20-2020 - újmy na zdraví a majetku třetích osob - dotazník

21. INFO-21-2020 - stavební povolení ke stavbě v areálu bývalé Avie 

22. INFO-22-2020 - žádosti o informace dle zákona č. 106-1999 Sb., sazebník úhrad

23. INFO-23-2020 nájemní smlouvy KH Tebis s.r.o.

      INFO-23-2020 - II. odpověď

24. INFO-24-2020 - řízení o přestupku dle stavebního zákona

25. INFO-25-2020 - Přehled rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona

26. INFO-26-2020 Přehled přestupků překročení rychlosti.pdf

27. INFO-27-2020 Sběr tříděného obalového odpoadu za rok 2019 v KH.pdf

28. INFO-28-2020 Informace o ubytovacích zařízeních.pdf

30. INFO-30-2020 Opatření stavebního úřadu ke stavbám.pdf

31. INFO-31-2020 Vyhlášky, usnesení, směrnice, odapdy, stravování .pdf

33. INFO_33_2020 Vypořádání připomínky návrhu územního plánu Hlízov.pdf

34. INFO-34-2020 Informace o rozhodnutí dle zákona 183_2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.pdf

35. INFO-35-2020 Zřízení a provoz myčky automobilů.pdf

36. INFO-36-Využití služebního psa obecní policií.pdf

37.INFO-37-Parokování vozidla MěÚ Kutná Hora (1).pdf

38. INFO-39-2020 informace o řízeních o odstranění stavby

39. INFO-41-2020 - Informace o CZT a KH TEBIS s.r.o.

Výroční zpráva za rok 2020

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. » Rok 2020

Nahoru