Rok 2019

1. INFO-01-2019 - cena webové prezentace Města Kutná Hora
2. INFO-02-2019 - vyvlastňovací řízení v letech 2014-2018
3. INFO-03-2019 - náklady na CZT v letech 2013-2018
4. INFO-04-2019 - moderní technologie proti kriminalitě
5.
INFO-05-2019 - údaje o dopravních přestupcích

6. INFO-06-2019 - nemovité kulturní památky v majetku Města KutnáHora
7. INFO-07-2019 - informace o správním řízení
8. INFO-08-2019 - městský mobiliář, veřejná zeleň
9. INFO-09-2019 - vzdělání oprávněné úřední osoby
10. INFO-10-2019 - přestupkové řízení
11. INFO-11-2019 - přestupkové řízení

12. INFO-12-2019 - přestupkové řízení
14. INFO-14-2019 - Lesopark na Rovinách
15. INFO-15-2019 - Doklady o prodeji pozemku
16. INFO-16-2019 - přestupkové řízení
17. INFO-17-2019 - dopravní přestupky
18. INFO-19-2019 - kategorizace pozemních komunikací v Perštejnci
19. INFO-20-2019 - způsob zpracování žádostí o OP, ŘP, CP
20. INFO-21-2019 - stavební činnost na Rovinách
21. INFO-22-2019 - platy a odměny

22. INFO-23-2019 - přestupkové řízení 
23. INFO-24-2019 - dopravní značení v Opletalově ul.
24. INFO-25-2019 - kontroly stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
25. INFO-26-2019 - mzdové náklady MÚ K.Hora na prac. státní památkové péče
26. INFO-27-2019 - aktivní správci technické infrastruktury v rámci ORP K.Hora 
27.
INFO-28-2019 - Honební společenstvo Zruč nad Sázavou
28. IN
FO-29-2019 - oprava povrchu pozemní komunikace II./327

29. INFO-30-2019 - vlastnictví akcií spol. Středočeská Plynárenská, a.s.
30. INFO-31-2019 - správní řízení spis. zn. SPR/090577/2019/OLR

31. INFO-32-2019 - hranice Honitby Zruč nad Sázavou
32. INFO-33-2019 - poskytnutí korespondence s Policií ČR
33. INFO-34-2019 - pozemní komunikace v k.ú. Samopše
34. INFO-35-2019 - přestupkové řízení
35. INFO-36-2019 - přestupkové řízení
36. INFO-37-2019 - přestupkové řízení
37. INFO-38-2019 - přestupkové řízení
38. INFO-39-2019 - přestupkové řízení
39. INFO-40-2019 - přestupkové řízení
40. INFO-41-2019 - přestupkové řízení

 

 


 
 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. » Rok 2019

Nahoru