Panuj Hoře

Hlasování PanujHoře 2023

Dne 26.4.2023 se uskutečnila v Rytířském sále prezentace projektů jejich navrhovateli. Z čtrnácti přihlášených jich bylo při veřejném setkání představeno dvanáct. O tom, které z prezentovaných projektů zařazených do participativního rozpočtu „Panuj Hoře“ v jednotlivých městských částech získají podporu, budou rozhodovat občané města. V rozpočtu města je pro tuto akci vyčleněn jeden milion korun. Z každé městské části vyhraje jeden projekt, který získá nejvíce hlasů. Hlasovat může každý občan starší 14 let, k dispozici bude mít 2 hlasy, každý musí udělit jinému projektu. Hlasování bude probíhat od 3.5. do 3.6.2023. Pro letošní rok byly sloučeny městské části Kaňk se Sedlcem, Malín s Karlovem, Vrchlice s Poličany a Perštejnec s Neškaredicemi. 

Odkaz na hlasování: Anketa - Hlasování Panuj Hoře 2023 | Munipolis

Rozdělení financí: Šipší - 150 000 Kč, Hlouška - 150 000 Kč, Vnitřní město - 140 000 Kč, Žižkov - 140 000 Kč, Kaňk / Sedlec - 110 000 Kč, Malín / Karlov 110 000 Kč, Vrchlice / Poličany 100 000 Kč, Perštejnec / Neškaredice 100 000 Kč 

Přihlášené projekty zpracované navrhovateli :

Prezentace, text v nich obsažený i grafické zpracování jsou autorským dílem občanů, kteří projekt navrhli. Do těchto prezentací Město Kutná Hora nemá právo žádným způsobem zasahovat.

Hlouška: Hlouška - dětské hřiště     Hlouška - průpich ulice Masarykova_Trebišovská      

Šipší: Šipší - hřště Opletalova     Šipší - seniorské lavičky

Žižkov: Žižkov - dětské hřiště     Žižkov - dopadová plocha

Kaňk/Sedlec: Kaňk_Sedlec - dětské hřiště     Kaňk_Sedlec - květinová výzdoba

Malín/Karlov: Malín_ Karlov - dětské hřiště     Malín_Karlov - inspirační tabule

Vrchlice/Poličany: Vrchlice_Poličany - stůl na stolní tenis, zpevněná plocha

Perštejnec/Neškaredice: Perštejnec_Neškaredice - revitalizace hasičské zbrojnice

 

Občané mají opět příležitost ovlivnit rozvoj města

Po úspěšném absolvování dvou ročníků participace V Kutné Hoře, přichází již třetí ročník, kterého se můžete zúčastnit. Návrhy projektu na zlepšení veřejného prostranství ve městě mohou zasílat do 31. ledna 2023.

Pokud chcete zvelebit okolí vašeho domova, či oblast, kterou navštěvuje, můžete navrhnout svůj projekt a pokusit se zlepšit své okolí. Po kontrole proveditelnosti projektu a jeho připomínkování ze strany technického oddělení představí autoři projekt na veřejném setkání. Které projekty v jednotlivých městských částech zvítězí a dočkají se realizace, bude rozhodovat veřejnost hlasováním prostřednictvím mobilního rozhlasu, webových stránkách munipolis.cz. Vítězné projekty si mezi sebou rozdělí částku jednoho milionu korun vyčleněného pro tyto účely v rozpočtu města.

Pravidla projektu PanujHoře pravidla

Formulář k podávání návrhů návrh projektu

Své návrhy včetně dotazů zasílejte na e-mailovou adresu: panujhore@kutnahora_cz

       
       

Vítězné projekty 2022

Vnitřní město

Park U Tri pavu - H. Bendova  

Šipší

Hriste Opletalova - M. Suchanek   

Hlouška

Doplneni verejneho osvetleni - A. Kuchynova   

Sedlec

Cyklostezky - V. Voros

Kaňk

Posilovaci prvky pro dospele - J. Cervena

Žižkov

Multisportovni pristresek - M. Pavlik K. Lebedova

Neškaredice

Kontejnerove stani - R. Sestak

Karlov

KH ocima mistnich - L. Petranek

Vrchlice

Cizkova skala - M. Vavak

Malín

Detske hriste - S. Zvolankova

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Panuj Hoře

Nahoru