Panuj Hoře

Druhý ročník participativního projektu Panuj Hoře právě začíná.

Po úspěšném absolvování pilotního ročníku participace v Kutné Hoře v roce 2021, projekt pokračuje dál a můžete se ho zúčastnit. Pokud chcete zvelebit okolí Vašeho domova, či oblast kterou navštěvujete, můžete navrhnout svůj projekt a pokusit se zlepšit své okolí. Navrhování projektů potrvá do 31.1.2022. Následně proběhne připomínkování projektů ze strany projektového týmu, pak každý navrhovatel představí projekt na veřejném setkání. O vítězných projektech za jednotlivé městské části rozhodne hlasování, které bude probíhat na webových stránkách města.

Své návrhy zasílejte prostřednictvím uvedeného formuláře na e-mailovou adresu panujhore@kutnahora_cz.

Panuj Hoře formulář

Pravidla

  •  Návrh může podat jakýkoliv občan s bydlištěm v Kutné Hoře starší 14 ti let.
  • Navrhovatel či příznivce jeho návrhu mají právo svůj návrh propagovat a obhajovat na veřejných setkáních pořádaných projektovým týmem a městským úřadem.
  • Navrhovatel má povinnost vystoupit alespoň jednou na veřejném setkání.
  • Každý, kdo splňuje zadané zásady může navrhnout na nejvýše dva projekty.
  • Návrh musí obsahovat název, účel navrhovaného řešení, veřejný přínos projektu, odhadované náklady na realizaci projektu, umístění projektu, předpokládaná finanční náročnost, kontakty na autora návrhu, forma představení je ideální pomocí prezentace (např. PowerPoint).
  • Návrhy nesmějí být v rozporu s platnými zákony České republiky.
  • Projekt musí být realizován ve veřejném prostoru, nebo v něm sloužit.
  • Projekt může být realizován i v budově, která slouží pro veřejnost, nebo její části, která je ve vlastnictví Města Kutné Hory (např. budovy základních škol, budovy divadel atp.).
  • Na financování si mohou sáhnout návrhy, které jsou a) investičním projektem nebo b) kulturní akcí / aktivita pro obyvatele místních částí Kutné Hory.
  • Hlasování bude probíhat skrze webové stránky města.

 

Rozdělení financí:

Hlouška - 130 000 Kč

Šipší - 130 000 Kč

Vnitřní město - 110 000 Kč

Žižkov - 110 000 Kč

Kaňk - 90 000 Kč

Karlov - 90 000 Kč

Sedlec - 60 000 Kč

Malín - 60 000 Kč

Vrchlice - 60 000 Kč

Poličany - 60 000 Kč

Perštejnec - 50 000 Kč

Neškaredice - 50 000 Kč

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Panuj Hoře

Nahoru