Oznámení o otevření mateřských škol zřizovaných městem Kutná Hora

upozorneni_2.jpg

Informace k otevření MŠ v Kutné Hoře od 25. 5. 2020

Město Kutná Hora v období trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření obnoví provoz mateřských škol v Kutné Hoře za omezujících podmínek.
Mateřské školy se otevřou v pondělí 25. 5. 2020 s možností pobytu dítěte od 7.00 hodin do 15.00 hodin.
Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé. Podmínkou jeho nástupu do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výši uvedených údajích.
Formulář čestného prohlášení: doc.pngČestné prohlášení MŠ
Vzhledem k zajištění zvýšených hygienických opatření je vhodný nižší počet dětí ve skupině (třídě). Tyto skupiny se budou v prostoru školy pohybovat odděleně. Děti z různých skupin není možné spojovat. Aktivity dětí budou směřovány zejména do venkovních prostor areálu školy. Personální zajištění bude řešeno dle možností.
Rodičům doporučujeme zvážit nutnost účasti dětí v mateřské škole. Přítomnost dětí v mateřské škole v současném období není povinná, a to ani u „předškoláků“.
Upřednostněny budou děti zaměstnaných rodičů a samoživitelů. Úplata za předškolní vzdělávání bude pro děti docházející do MŠ stanovena v souladu s právním předpisem. Při docházce dítěte do MŠ nelze žádat o příspěvek na ošetřování člena rodiny.
Jinou možností rodičů je i nadále pečovat o dítě a žádat o příspěvek na ošetřování člena rodiny, event. využívat home office.
Jen s pochopením rodičů budou mateřské školy schopny zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování dětí.
Podrobné informace najdete na webových stránkách mateřských škol:
http://www.materskeskoly.kh.cz/pro-rodice/
http://mspohadka.net/

Mgr. Vít Šnajdr, místostarosta
M. Nechojdomová, OPPŠK

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Oznámení o otevření mateřských škol zřizovaných městem Kutná Hora

Nahoru