Organizační změny na městském úřadu platné od 1. září se klientů nedotknou

Organizační změny na městském úřadu platné od 1. září se klientů nedotknou

S platností od 1. září 2021 dochází k organizační změně na Městském úřadu Kutná Hora. Občanů při vyřizování záležitostí na úřadu se však tyto změny nedotknou.

Od 1. 9. 2021 došlo ke zrušení odboru kanceláře tajemníka a vznikla dvě samostatná oddělení, a to oddělení vnitřní správy a oddělení  informatiky. „Další výraznou změnou je, že byl zrušen odbor památkové péče, školství a kultury. Vzniklo samostatné oddělení památkové péče. Nově byl zřízen odbor cestovního ruchu, školství a kultury, který bude mít tři oddělení: oddělení informačních center, oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, a oddělení školství a kultury,“ uvedl Martin Suchánek, tajemník Městského úřadu Kutná Hora. Další změnou je, že v odboru dopravy bylo zřízeno oddělení evidence řidičů a vozidel. Pro občany, kteří přicházejí vyřizovat záležitosti na úřad, se nic nemění. Kanceláře úředníků zůstávají na stejném místě.

 „Jsem přesvědčen, že nově navržená struktura bude pro řízení městského úřadu efektivnější a bude umožňovat lepší koordinaci jednotlivých činností. Nové odbory a oddělení jsou koncipovány tak, aby umožňovaly výkon ucelených agend,“ konstatoval tajemník Městské úřadu Kutná Hora.

V plánu jsou další změny, které by měly být přínosem pro občany města. Informovat o nich budeme v následujícím vydání Kutnohorských listů, nebo aktuálně na webových stránkách města.

red

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Organizační změny na městském úřadu platné od 1. září se klientů nedotknou

Nahoru