Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

upozorneni_2.jpg

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:


I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje
následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v
1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a. individuální návštěvy knihoven a studoven;
b. individuální konzultace;
c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15
osob;
e. klinickou a praktickou výuku a praxi,
2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu
osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání
ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
a. povinné školní docházky;
b. praktického vyučování a praktické přípravy;
c. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy;
d. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
e. praktických škol jednoletých a dvouletých,
3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
6. omezení provozu škol podle školského zákona, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní škole, a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.


II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 6/2020.

pdf.pngNarizeni_KHS_c._7-2020.pdf, soubor typu pdf, (409,04 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Nařízení KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020

Nahoru