Kontrola domovních stanic centrálního vytápění

Vážení spoluobčané,
Město Kutná Hora upozorňuje na skutečnost, že v průběhu měsíců duben – červen 2021
budou zástupci společnosti BSF Industry, s.r.o., se sídlem Hillebrantova 1277/5, Praha,
IČ 01931156 provádět fyzickou kontrolu domovních stanic a další technologie soustavy CZT (provozovatel KH Tebis, s.r.o.) ve všech zájmových bytových domech a objektech, v kterých jsou výše uvedené technologie umístěny.
Zástupci společnosti jsou touto kontrolou pověřeni Městem Kutná Hora a na vyžádání
pověření mohou předložit.
Funkčnost soustavy CZT (vytápění, teplá voda) nebude nikterak omezena.

OI – technické oddělení
Marhanová Božena
327 710 191, 602 355 160

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Kontrola domovních stanic centrálního vytápění

Nahoru